Δελτίο Τύπου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ: «Δουλεύουμε για μια νέα πιο ευτυχισμένη γενιά Στερεοελλαδιτών»

Πηγή: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2021-2027»

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός κήρυξε την έναρξη των εργασιών και προήδρευσε της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2021-2027», που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022, στην Αράχοβα.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Εκκλησίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Επιμελητηρίων, των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης, δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών και επιτελικών δομών Υπουργείων, φορέων υλοποίησης, της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και κοινωνικοοικονομικών εταίρων.

Κατά τη συνεδρίαση παρουσιάστηκε αναλυτικά το Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2021- 2027». Οι συνολικοί πόροι του ανέρχονται σε 426.065.902 € και κατανέμονται αφετηριακά ως εξής:
➢ 54.000.000 € για επιχειρηματικότητα – καινοτομία (πάνω από διπλάσιοι πόροι σε
σχέση με την τρέχουσα περίοδο).
➢ 180.000.000 € για υποδομές ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικά έργα,
πολιτική προστασία, οδική ασφάλεια, εκπαίδευση, υγεία, πολιτισμό – τουρισμό.
➢ 76.000.000 € για αστική ανάπτυξη και ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις.
➢ 108.000.000 € για δράσεις του Κοινωνικού Ταμείου, για την καίρια αντιμετώπιση
των προβλημάτων των ευπαθών και ευάλωτων συμπολιτών μας.

Επισημαίνεται, ότι τα 315.684.496 € (το 74,1% του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος) αποτελούν τη συμμετοχή του ΕΤΠΑ και τα 110.381.406 € (25,9% του
συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος) συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι ένα ποσοστό μικρότερο του 5% του συνολικού προϋπολογισμού θα διοχετευθεί στα μεταφερόμενα έργα του προηγούμενου προγράμματος.

[diazomagallery id=”dem17112022″]

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι αυξημένος κατά 2,2 φορές σε σχέση με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», ενώ το ποσοστό συγχρηματοδότησης (συμμετοχή στη Δημόσια Δαπάνη) των δύο (2) Ταμείων είναι 85% για την νέα περίοδο, έναντι 50% της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης και στην ενότητα: «Ειδικά Θέματα» παρουσιάστηκε ο Στρατηγικός Σχεδιασμός (Masterplan) του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της βόρειας
Εύβοιας, από τον Σταύρο Μπένο. Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με συζήτηση και τοποθετήσεις των συμμετεχόντων.

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε η 6 η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτής της συνεδρίασης, αναλύθηκε διεξοδικά η πορεία υλοποίησης του προγράμματος που ολοκληρώνεται.

Μετά την ολοκλήρωση των συνεδριάσεων, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Πετύχαμε πολλά με τα λίγα του σημερινού προγράμματος που ολοκληρώνεται. Πετύχαμε μαζί, όμως, και μια πανστερεοελλαδίτικη νίκη. Καταφέραμε να διακόψουμε μια αδικία δεκαετιών και να εξασφαλίσουμε με το νέο ΕΣΠΑ υπερδιπλάσιους πόρους για την ανάπτυξη του τόπου μας.

»Σήμερα, στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2021-2027», αναλύσαμε τους βασικούς αναπτυξιακούς μας άξονες. Και βέβαια, δώσαμε το έναυσμα,
ώστε να έχουμε προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων στους πρώτους μήνες του 2023!
»Ευχαριστώ θερμά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κυβέρνηση και όλους τους φορείς της Περιφέρειάς μας για την αγαστή συνεργασία και τις επιτυχίες που αυτή φέρνει. Και σας
καλώ όλους, να συνεργαστούμε ξανά, μεθοδικά και εντατικά, για να φτάσει κάθε ευρώ του νέου προγράμματος σε αυτούς που ανήκει, τους πολίτες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
»Το ΕΣΠΑ πρέπει να ανταποκριθεί στις αναπτυξιακές και κοινωνικές προκλήσεις. Πρέπει, να το πούμε απλά, να “πιάσει τόπο”! Το νέο ΕΣΠΑ πρέπει να αποτελέσει βασικό μας όπλο σε μια οραματική προσπάθεια… Για μια νέα πιο ευτυχισμένη γενιά Στερεοελλαδιτών!»

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
WhatsApp
Skype