Ενημερώσεις

Ανάπτυξη Δικτύου Λιμενικών Υποδομών & Υπηρεσιών υποστήριξης των δραστηριοτήτων της γαλάζιας οικονομίας

Οι αναπτυξιακές δυνατότητες και ευκαιρίες της γαλάζιας οικονομίας που υπάρχουν στη Β. Εύβοια μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των συνεπειών των καταστροφικών πυρκαγιών στην περιοχή, αλλά και στη Ν. Εύβοια σε δεύτερη φάση. Με το δεδομένο ότι η χερσαία περιοχή έχει καταστραφεί από την πυρκαγιά, η τοπική οικονομία μπορεί να αναβιώσει μέσω της θάλασσάς της και των πόρων της. Βασικός στρατηγικός στόχος είναι η ανάδειξη, η βελτίωση και η συμπλήρωση των υφιστάμενων αλιευτικών καταφυγίων (σημ. περιλαμβάνει και τις θαλάσσιες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Μαγνησίας), τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως καινοτόμο δίκτυο ανάπτυξης αλιευτικού τουρισμού και συνοδών υπηρεσιών.

Τελικός Δικαιούχος

Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας (ΟΛΝΕ)

Προϋπολογισμός

10,000,000.00 €

Πηγή Χρηματοδότησης

ΕΠ. ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2021- 2027
Facebook
Twitter
LinkedIn