Ενημερώσεις

Ανασκαφική έρευνα στο Καστρί Κηρίνθου

Τελικός Δικαιούχος

ΥΠΠΟΑ

Προϋπολογισμός

216,000.00 €

Πηγή Χρηματοδότησης

ΥπΠΟΑ, Προγραμματική ΠΣτΕ, Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας
Facebook
Twitter
LinkedIn