Εμβληματικά Έργα

Ανοικτό Ράφι

Το μέγα πρόβλημα των αγροτών μας είναι η ΔΙΑΘΕΣΗ των προϊόντων τους. Για το λόγο αυτό στη Βόρεια Εύβοια θα αναπτύξουμε ένα καινοτομικό πρόγραμμα που το ονομάζουμε συμβολικά «ανοικτό ράφι». Με το πρόγραμμα αυτό θα επιδιώξουμε να αναπτύξουμε συνέργειες με τον τουριστικό κλάδο, προκειμένου τα εξαιρετικά αγροτικά προϊόντα της Βόρειας Εύβοιας να είναι παντού: σε ΟΛΑ τα ράφια (ξενοδοχεία, εστιατόρια, σταθερές και κινούμενες λαϊκές αγορές κ.ο.κ.) είτε με υλικό (μικρές εκθέσεις, ενημερωτικό υλικό), είτε με άυλο τρόπο μέσω ειδικών προγραμμάτων και δράσεων στο διαδίκτυο.

Facebook
Twitter
LinkedIn