Εμβληματικά Έργα, Φωτοδότες

Απόληψις

Σε συνεργασία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των Δασικών Υπηρεσιών, των δύο Δήμων της Βόρειας Εύβοιας, του Πράσινου Ταμείου και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» σχεδιάζουμε τη «Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΑΠΟΛΗΨΙΣ» για την παρακολούθηση της διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων στις πυρόπληκτες περιοχές της Β. Εύβοιας».

Σκοπός της εφαρμογής είναι η καταγραφή και παρακολούθηση της διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων μέσω των εργασιών απόληψης της καμένης ξυλείας, καθώς και των έργων που έχουν εκτελεσθεί στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές. Στόχος μας είναι η υποβοήθηση του έργου των Δασικών Υπηρεσιών, καθώς και η δημοσιοποίηση στο ευρύ κοινό των έργων που έχουν εκτελεσθεί, καθώς και της διαχείρισης των καμένων εκτάσεων μέσω της πορείας των υλοτομικών εργασιών στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας.

Πηγή Χρηματοδότησης

Πράσινο Ταμείο
Facebook
Twitter
LinkedIn