Ενημερώσεις

Δασικό φυτώριο στη Βόρεια Εύβοια

Το έργο της δημιουργίας δασικού φυτωρίου στη Β. Εύβοια, περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης και μάλιστα προβλέπονται η χωροθέτηση αλλά και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του, μέσα από σχετική μελέτη του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το έργο έχει συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα Προστασίας Δασών ως έργο Εθνικής Στρατηγικής Σημασίας, όπως συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2021, από την Κυβερνητική Επιτροπή.

Τελικός Δικαιούχος

ΥΠΕΝ – Δασικές Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

400,000.00 €

Πηγή Χρηματοδότησης

Δέσμευση ΑΜΥΡΑ για RRF(Εκκρεμούν μελέτες από το ΑΠΘ)
Facebook
Twitter
LinkedIn