Φωτοδότες

Δράσεις Τουριστικής Προβολής Βόρειας Εύβοιας μέσα από το υφιστάμενο πρόγραμμα προβολής της ΠΣΤΕ

Τελικός Δικαιούχος

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Προϋπολογισμός

220,000.00 €

Πηγή Χρηματοδότησης

ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020
Facebook
Twitter
LinkedIn