Ενημερώσεις

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια και γαστρονομία.

Εκπαιδευτικά προγράμματα αγροδιατροφής και σεμινάρια γαστρονομίας.

Σχεδιασμός και υποστήριξη προγράμματος – Ιδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.

Τελικός Δικαιούχος

Ίδρυμα "Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου" - Σωματείο "ΔΙΑΖΩΜΑ"

Προϋπολογισμός

20,000.00 €

Πηγή Χρηματοδότησης

ΊΔΡΥΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΚΑΡΜΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Facebook
Twitter
LinkedIn