Ενημερώσεις

Εκπαιδευτική, καλλιτεχνική και περιβαλλοντική δράση σε δύο επιλεγμένες περιοχές της Εύβοιας

Δημιουργία εκπαιδευτικών εργαστηρίων σε κεντρικές πλατείες και χώρους της κοινότητας και δημιουργικών δράσεων σε δύο επιλεγμένες περιοχές της Εύβοιας (Λίμνη και Κουρκουλούς)
Φάση υλοποίησης & εργαστηρίων/ κινηματογράφησης (Ιούλιος 2022 – Μάιος 2023)

Ένα πιλοτικό πρόγραμμα εκπαιδευτικών εργαστηρίων και δημιουργικών δράσεων με αφορμή το περιβάλλον και την τέχνη, στοχεύει στην προώθηση μιας κουλτούρας zero waste (μηδενικού αποτυπώματος) και στην ενίσχυση των πυρόπληκτων περιοχών της Εύβοιας. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με τη δημιουργία μίας παράστασης μουσικού θεάτρου το 2023, η οποία θα ταξιδέψει στην Εύβοια με τελική παρουσίαση στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ.

Τελικός Δικαιούχος

Εθνική Λυρική Σκηνή

Προϋπολογισμός

300,000.00 €

Πηγή Χρηματοδότησης

Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥπΠΟΑ
Facebook
Twitter
LinkedIn