Ενημερώσεις

Γαλάζιες Σημαίες

Η “Γαλάζια Σημαία” είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο ποιότητας, που απονέμεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, σε ακτές, μαρίνες και σκάφη, τις οποίες διαχειρίζονται παράκτιοι Δήμοι, ξενοδόχοι και άλλοι φορείς. Είναι αξιοσημείωτο ότι το νησί της Εύβοιας διαθέτει μία μόνο Γαλάζια Σημαία (ακτή Λευκαντί) παρά το πλήθος των εξαιρετικών ακτών. Το ΥΠΕΝ έχει ήδη ζητήσει από τη διοίκηση του Οργανισμού για το Φυσικό Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή (ΟΦΥΠΕΚΑ) να μελετήσει τις υποψήφιες περιοχές για απόδοση Γαλάζιας Σημαίας στη Βόρεια Εύβοια και να συντάξει τους αντίστοιχους φακέλους υποψηφιότητας. Μετά από πρόσφατη επικοινωνία με το Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, διαπιστώθηκε ότι δύο ακτές του Δήμου, τα Κανατάδικα και τα Μαύρικα δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό που θα τους επέτρεπε να θέσουν υποψηφιότητα Γαλάζιαςς Σημαία. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ θα προχωρήσει στην αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού, που ανέρχεται περίπου 12.000€. Σε αυτή την κατεύθυνση έχουν ήδη προκριθεί 19 παραλίες μέσα από την επικοινωνία με τους Δήμους.

Τελικός Δικαιούχος

Οργανισμός για το Φυσικό Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή (ΟΦΥΠΕΚΑ)

Προϋπολογισμός

288,000.00 €

Πηγή Χρηματοδότησης

ΟΦΥΠΕΚΑ μέσω Προγ/κής (Δήμοι)
Facebook
Twitter
LinkedIn