Ενημερώσεις

Ηλεκτρονική διακίνηση Ιατρικών Πράξεων – Ψηφιακή Υγεία

Τελικός Δικαιούχος

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Προϋπολογισμός

700,000.00 €

Πηγή Χρηματοδότησης

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (Έχουν καταρτιστεί τα ΤΔΠ για υποβολή στο ΤΠΑ Υγείας 2021-2025)
Facebook
Twitter
LinkedIn