Ενημερώσεις

Κατασκευή έργων αντιδιαβρωτικής και αντιχειμαρρικής προστασίας του χειμάρρου Κρύας Βρύσης

Τελικός Δικαιούχος

Δήμος Λίμνης-Αγίας Άννας- Μαντουδίου

Προϋπολογισμός

784,000.00 €

Πηγή Χρηματοδότησης

ΣΑΕ Φυσικών Καταστροφών
Facebook
Twitter
LinkedIn