Φωτοδότες

Λειτουργία νέων μονάδων και υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

Τελικός Δικαιούχος

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Προϋπολογισμός

244,000.00 €

Πηγή Χρηματοδότησης

Τομεακό Πρόγραμμα Υγείας
Facebook
Twitter
LinkedIn