Ενημερώσεις

Μελέτη προβολής της Βόρειας Εύβοιας.

Τελικός Δικαιούχος

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Προϋπολογισμός

30,000.00 €

Πηγή Χρηματοδότησης

ΠΠΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Facebook
Twitter
LinkedIn