Ενημερώσεις

«Πρασίνισμα» – Αισθητική αναβάθμιση πληγεισών τουριστικών περιοχών.

Τελικός Δικαιούχος

Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης – Αγ. Άννας

Προϋπολογισμός

290,000.00 €

Πηγή Χρηματοδότησης

Υπεβλήθη στο ΠΤ
Facebook
Twitter
LinkedIn