Ενημερώσεις

Πρόγραμμα «ΦΡΟΝΤΙΔΑ» : Ενα νέο σχέδιο ζωής για τους Ρητινοσυλλέκτες

Το πρόγραμμα «ΦΡΟΝΤΙΔΑ» είναι το υπαρξιακό μας χρέος προς την κοινότητα των ΡΗΤΙΝΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ που υπέστησαν συντριπτικό πλήγμα από τις πυρκαγιές του 2021. Θα προσπαθήσουμε να προσφέρουμε ευκαιρίες στον καθένα ρητινοσυλλέκτη ξεχωριστά να οργανώσει ένα νέο σχέδιο για τη ζωή του μέσα από την πλειάδα των νέων πόρων του Δάσους (υλοτομία, βιομάζα, τεχνικές ξύλου, αρωματικά φυτά, τουρισμός, πολιτισμός, αγροδιατροφή κ.ο.κ.) που θα αναδείξει η μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Επιπλέον, σε συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε μια δομή στη Βόρεια Εύβοια, η οποία θα λειτουργεί ως «Προσωπικός Σύμβουλος» των ρητινοκαλλιεργητών. Μέσα από τη σύνταξη εξατομικευμένων φακέλων και με την κατάλληλη καθοδήγηση, κάθε ρητινοκαλλιεργητής θα έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη ζωή του και την επαγγελματική του πορεία. Συγκεκριμένα, θα ενημερώνεται για τις νέες ευκαιρίες απασχόλησης που προκύπτουν μέσω του Προγράμματος (όπως π.χ. οδηγός – ξεναγός του Δάσους), ώστε να βιοπορίζεται εργασιακά για όλα τα επόμενα χρόνια μέχρι να την αναγέννηση του Δάσους.

Facebook
Twitter
LinkedIn