Ενημερώσεις

Ψηφιακός μετασχηματισμός αγροδιατροφικού τομέα (Συνεταιρισμός Σύκων “ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ”)

Η επόμενη επανάσταση στη γεωργία που πραγματοποιείται με ταχείς ρυθμούς στις μέρες μας είναι η ευφυής γεωργία, η οποία σε συνδυασμό με την ψηφιοποίηση όλων των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας του τροφίμου θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους παραγωγής, τη μεγιστοποίηση της παραγόμενης ποσότητας και ποιότητας των προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος, καθιστώντας τις εκμεταλλεύσεις της Β. Εύβοιας πιο βιώσιμες και πιο ανταγωνιστικές. Φυτική & ζωική παραγωγή, μελισσοκομία, τυποποίηση – μεταποίηση, αλλά και δεξιότητες ανθρώπινου δυναμικού, είναι τα βασικά σημεία παρέμβασης του Προγράμματος Ανασυγκρότησης, όλα σε πλήρη εναρμόνιση με κεντρικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της χώρας μας (Green Deal, CAP κ.λπ.).

Τελικός Δικαιούχος

Συλλογικά σχήματα (συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών), επιχειρήσεις της περιοχής

Προϋπολογισμός

60,000.00 €

Πηγή Χρηματοδότησης

ΤΠΑ ΥΠΑΑΤ
Facebook
Twitter
LinkedIn