Εμβληματικά Έργα, Φωτοδότες

ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια» γεννήθηκε μέσα από τις στάχτες των καταστροφικών πυρκαγιών της Βόρειας Εύβοιας, για να συμπεριληφθεί στο ολιστικό, ανθρωποκεντρικό Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας. Αρωγός στον σχεδιασμό του, ήταν η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Το Υπουργείο Παιδείας το ενέκρινε (αρ.Πρωτ. Φ11/138716/Δ7/01-11-2021) και μέσω των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης το πρόγραμμα έφτασε στα σχολεία.

Σκοπός του προγράμματος ήταν η συνειδητοποίηση από τους μαθητές της αξίας του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος για έναν τόπο, καθώς και της εθελοντικής προσφοράς με στόχο την αειφορία. Το πρόγραμμα είχε τις εξής διαστάσεις:

α) εμβάθυνση σε ζητήματα διαχείρισης οικοσυστημάτων και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς και

β) ανάδειξη και προβολή των στοιχείων που αποτελούν την ταυτότητα ενός

τόπου.

Τελικός Δικαιούχος

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πηγή Χρηματοδότησης

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ )
Facebook
Twitter
LinkedIn