Φωτοδότες

WiFi4Evoia

Τελικός Δικαιούχος

Σωματείο "ΔΙΑΖΩΜΑ" - COSMOTE

Προϋπολογισμός

ΧΟΡΗΓΙΑ

Πηγή Χρηματοδότησης

COSMOTE
Facebook
Twitter
LinkedIn