Ενημερώσεις

Πρόγραμμα: Υγεία στο Σπίτι

Το πρόγραμμα «Υγεία στο Σπίτι» αποσκοπεί στην άσκηση ανθρωποκεντρικής πολιτικής υγείας, παρέχοντας υπηρεσίες και υλοποιώντας δράσεις Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και Δημόσιας Υγείας στον χώρο της κατοικίας με την αρωγή της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των μελών κάθε νοικοκυριού.

Στην εφαρμογή της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης στις υπηρεσίες υγείας, θέση-κλειδί κατέχει ο επαγγελματίας υγείας, ο οποίος καλείται με τις κατάλληλες δεξιότητες να αναπτύξει σχέση εμπιστοσύνης με τους χρήστες των υπηρεσιών υγείας. Η άσκηση ανθρωποκεντρικής πολιτικής υγείας βασίζεται, επίσης, στη σύζευξη της πολιτικής υγείας με την κοινωνική πολιτική, στην ουσιαστική εμπλοκή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην ενεργό συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού, καθώς και στη χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογιών και σύγχρονων μορφών οργάνωσης και λειτουργίας με διαφάνεια, λογοδοσία και συνεχή αξιολόγηση.

Η παροχή υπηρεσιών και δράσεων υγείας στο σπίτι αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία σε περιοχές όπως η Β. Εύβοια, όπου ζουν πολλά άτομα, κυρίως ηλικιωμένοι, σε σχετικά μικρούς και συχνά απομονωμένους οικισμούς, με δυσκολία πρόσβασης στις μονάδες υγείας (Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας).

Facebook
Twitter
LinkedIn