Δυο Συμβάσεις από τη διαΝΕΟσις για το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας

Στην υπογραφή δυο καίριων συμβάσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας προχώρησε στις 25 Οκτωβρίου 2021 ο ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός ερευνητικός οργανισμός, διαΝΕΟσις. Συγκεκριμένα, πρόκειται: α)  για τη μελέτη για το ανθρώπινο (πληθυσμιακό/δημογραφικό) δυναμικό της Βόρειας Ευβοίας, και β) για τη μελέτη για τα κοινωνικά δίκτυα της Βόρειας Εύβοιας.

Αφετηρία για την κατάρτιση των δυο συμβάσεων είναι η ανάγκη ανασυγκρότησης της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Ευβοίας, η οποία και επλήγη από τις πυρκαγιές που επεσυνέβησαν τον Αύγουστο του έτους 2021. Η ανάθεση των μελετών από τη διαΝΕΟσις γίνεται στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής συμμαχίας που οικοδομεί στη χώρα ο Πρόεδρος της Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος.

Οι δυο οριζόντιου χαρακτήτα μελέτες ακολουθούν τις αρχές της αειφορίας, της συμπεριληπτικότητας και της ολιστικής προσέγγισης,  και έχουν στόχο την ολική – βαθμιαία επανασύσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που επλήγη ώστε να διασφαλίζει καλύτερους όρους ζωής για τους πολίτες.

Σκοπός της μελέτης  για το ανθρώπινο (πληθυσμιακό/δημογραφικό) δυναμικό της Βόρειας Ευβοίας είναι η υποβολή προτάσεων για την κατάλληλη προσαρμογή των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής, προκειμένου να υποστηριχθεί η παραγωγική της ανασυγκρότηση, με τη χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων. Επιπλέον, η μελέτη θα προτείνει και ορισμένες άμεσες δράσεις, μέσω της αξιοποίησης τρεχουσών πρωτοβουλιών του ΟΑΕΔ ή άλλων δομών κατάρτισης και δια βίου μάθησης, ή/ και των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας. Επίσης, κομβικό σημείο της μελέτης θα είναι η υποβολή προτάσεων για τη σταδιακή μετάβαση από την παθητική – επιδοματική πολιτική που θα ασκείται τα επόμενα χρόνια για το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείτο σε εργασίες εξαρτώμενες από το δάσος (ρετσινάδες, μελισσοκόμοι, υλοτόμοι κ.α.) σε μια ενεργητική πολιτική απασχόλησης, η οποία θα συμπεριλαμβάνει σύγχρονες μεθόδους όπως επιδότηση προσλήψεων, καθοδήγηση, συμβουλευτική υποστήριξη, υποστήριξη για τη δημιουργία επιχειρήσεων κ.α. Τέλος, θα υπάρχει ειδική αναφορά στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της διασποράς από τη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς και σε προτάσεις αντιμετώπισης του φαινομένου της δημογραφικής συρρίκνωσης. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους όρους της σύμβασης, εδώ.

Η δεύτερη μελέτη ανατέθηκε από τη διαΝΕΟσις στον Καθηγητή του Πολυτεχνείου Μιλάνου, κ. Ματσαγγάνη Εμμανουήλ και έχει αντικείμενο τα κοινωνικά δίκτυα της Βόρειας Ευβοίας. Ο όρος «κοινωνικά δίκτυα» έχει πολλές διαφορετικές έννοιες, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο έχουν εφαρμογή στο σχέδιο ανασυγκρότησης Β. Εύβοιας. Η πρώτη τέμνει καθέτως όλες τις πτυχές του σχεδίου (υποδομές, πολεοδομία, δάσος, νέα τουριστική ταυτότητα κ.ο.κ.): αφορά τον τρόπο με τον οποίο εκπονείται το σχέδιο ανασυγκρότησης, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες, μεγιστοποιώντας την πιθανότητα επιτυχούς εφαρμογής του. Η δεύτερη αποτελεί ένα από τα συστατικά του σχεδίου (σε στενή σχέση με τα υπόλοιπα, ιδίως με εκείνο που αφορά το ανθρώπινο δυναμικό): αναφέρεται στο δίκτυο κοινωνικών δομών στην περιοχή, δηλ. στις κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχονται από το κράτος, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από πρωτοβουλίες πολιτών, από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις κτλ.

Δύο διακριτά τμήματα της μελέτης για τα κοινωνικά δίκτυα, είναι αφενός η ενεργοποίηση και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην ανασυγκρότηση των περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, αφετέρου  ο εμπλουτισμός του δικτύου των κοινωνικών δομών που ήδη λειτουργούν με νέες, με σκοπό τη δημιουργία ενός πλέγματος τοπικών υπηρεσιών (υγείας και ψυχικής υγείας, βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων, δικτύων «βοήθεια στο σπίτι», ανοιχτής φροντίδας ηλικιωμένων κ.α.) που να μπορεί να αποτελεί πρότυπο για άλλες περιοχές. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους όρους της σύμβασης, εδώ.

Οι δυο παραπάνω μελέτες  θα εκπονηθούν αφιλοκερδώς, σε διάστημα δέκα μηνών από τη διαΝΕΟσις και με την ολοκλήρωσή τους θα μεταβιβαστούν ως δωρεά στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
WhatsApp
Skype