Εγκατάσταση πιλοτικού συστήματος ευφυούς γεωργίας στην ευρύτερη περιοχή του ιστορικού ελαιώνα των Ροβιών

Πηγή: eviatopblog.gr

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ολοκλήρωσε σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ροβιών και το Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας την εγκατάσταση πιλοτικού συστήματος ευφυούς γεωργίας στην ευρύτερη περιοχή του ιστορικού ελαιώνα των Ροβιών.

Το έργο αφορά την εγκατάσταση πιλοτικού συστήματος Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things – ΙοΤ) με χρήση τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών LoRa για την παρακολούθηση δεδομένων από αισθητήρες που θα εγκατασταθούν σε σημεία ενδιαφέροντος στον ελαιώνα των Ροβιών.

Το σύστημα είναι αρθρωτό, ανοιχτής αρχιτεκτονικής και έτοιμο να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του καλύπτοντας τις ανάγκες μεταποιητικών μονάδων, οχημάτων μεταφοράς αγροτικών προϊόντων αλλά και άλλους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της περιοχής όπως π.χ. δημόσια και δημοτικά κτήρια εγκαταστάσεις αναβαθμίζοντάς τα και προσδίδοντας σε αυτά επιπρόσθετες ευφυείς λειτουργίες.

Τα δεδομένα που θα προκύπτουν από τη χρήση των προσφερόμενων συστημάτων, συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο, αξιοποιούνται για την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την επίδραση των συνθηκών του περιβάλλοντος στη διαδικασία παραγωγής και στην ποιότητα και διατηρησιμότητα των προϊόντων.

Σκοπός είναι η συνεχής παρακολούθηση των συνθηκών περιβάλλοντος στο στάδιο της παραγωγής. Τα δεδομένα που θα συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο θα μπορούν να αξιοποιηθούν για την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την επίδραση των συνθηκών του περιβάλλοντος στη διαδικασία παραγωγής.

Κάνουμε έτσι ένα μικρό αλλά πολύ σημαντικό βήμα στην προσπάθεια για την αναγκαία ψηφιακή μετάβαση που πρέπει να υιοθετήσουμε στον πρωτογενή μας τομέα.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
WhatsApp
Skype