Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια»

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας με αριθ. Πρωτ. Φ11/138716/Δ7/01-11-2021 η πρόταση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια» (βλ. εδώ). Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με αφορμή τις πρόσφατες καταστροφές από τις δασικές πυρκαγιές και με σκοπό:

  • τη συνειδητοποίηση από τους μαθητές της αξίας του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος για έναν τόπο καθώς και της εθελοντικής προσφοράς με στόχο την αειφορία
  • τη συνεργασία των σχολείων με τα σχολεία της Βόρειας Εύβοιας

έχει δε τις εξής διαστάσεις: α) εμβάθυνση σε ζητήματα διαχείρισης οικοσυστημάτων και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς και β) ανάδειξη και προβολή των στοιχείων που αποτελούν την ταυτότητα ενός τόπου.

Όσον αφορά στην πρώτη διάσταση, δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη συνεργασιών των σχολείων με Φορείς, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Οργανώσεις, Διευθύνσεις Δασών των Νομών κ.λ.π., προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες από ειδικούς και στη συνέχεια να αναλάβουν δράσεις που θα αφορούν στην προστασία του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Όσον αφορά στη δεύτερη διάσταση, δημιουργήθηκε κατάλογος με ενδεικτικές προτάσεις για «υιοθεσία» από τους μαθητές, προκειμένου να γνωρίσουν σε βάθος και στη συνέχεια να αναδείξουν και να προβάλλουν την ταυτότητα του τόπου τους. Ειδικά στη Βόρεια Εύβοια, οι μαθητές μπορούν να «υιοθετήσουν» υδροβιότοπους, φαράγγια, παραδοσιακά επαγγέλματα, τοπικά προϊόντα, μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς κ.λ.π. Η ανάδειξη και η προβολή μπορεί να γίνει με τη μορφή βίντεο, αφισών, εντύπων, ζωγραφικών δημιουργιών, ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών μηνυμάτων, κινητών μουσείων ενημέρωσης (banners) κ.λ.π. στην ελληνική ή/και σε άλλες ξένες γλώσσες.

Με το πρόγραμμα «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια» ενθαρρύνονται οι συνεργασίες σχολείων από όλη την Ελλάδα με τα σχολεία της Βόρειας Εύβοιας με στόχο τη γνωριμία των μαθητών και την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα παραπάνω ζητήματα. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να παρουσιαστούν και οι μαθητικές δημιουργίες των σχολείων που θα συνεργασθούν είτε διαδικτυακά είτε δια ζώσης με οργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) θα προβάλλει τις μαθητικές δημιουργίες στην ειδικά για το Πρόγραμμα σχεδιασμένη πλατφόρμα. Οι εκπαιδευτικοί που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την υλοποίηση του προγράμματος, σε πρώτη φάση θα συμπληρώνουν μια φόρμα με τα στοιχεία του σχολείου τους και όταν ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, θα αναρτούν το δελτίο τύπου στο οποίο θα αναφέρουν τη διαδικασία που ακολούθησαν και θα το συνοδεύουν με το υλικό που θα έχει παραχθεί.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας υποστηρίζει το πρόγραμμα, διευκολύνει την υλοποίησή του κι επιπλέον, έχει αναλάβει την παιδαγωγική διδακτική κοινωνικοσυναισθηματικής υποστήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας Βόρειας Εύβοιας.

Όλοι όσοι εργασθήκαμε για τη δημιουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος, «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια», στηρίζουμε Βόρεια Εύβοια και δηλώνουμε πως θα είμαστε στο πλευρό των εκπαιδευτικών και των μαθητών τους, για να μπορούν να ονειρεύονται και να ελπίζουν.

Μαίρη Μπελογιάννη

Φιλόλογος, Δρ αρχαιολόγος

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
WhatsApp
Skype