Ένας Χρόνος Μετά...
Τετάρτη 3/8/2022

Σήμερα σας παρουσιάζουμε τους καρπούς μιας αδιάκοπης πνευματικής και βιωματικής διεργασίας μεταξύ των μελετητών, των θεσμών και των πολιτών της Βόρειας Εύβοιας, σε δύο σημαντικές ενότητες.

  1. Κατάλογος Έργων & Δράσεων
  2. Μελέτη Πολιτισμού

Με απόλυτη προσήλωση στο χρονοδιάγραμμα

Τώρα συνεχίζουμε με την ίδια ένταση και συνέπεια, με στόχο η Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας να εγκριθεί έως τις 31/12/2022

ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ

Η Πρώτη έκδοση του Καταλόγου Έργων και Δράσεων του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, είναι το απόσταγμα μιας πολύμηνης πνευματικής και επιχειρησιακής εργασίας που θα δρομολογήσει την ολιστική και ανθρωποκεντρική αναγέννηση της ευρύτερης περιοχής, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου.

Τα Έργα και οι Δράσεις προέκυψαν μετά από ουσιαστικό και επίμονο διάλογο με τους μελετητές, την τοπική κοινωνία και τους αρμόδιους Υπουργούς και θα υποβληθούν προς ένταξη στο πρόγραμμα της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) Βόρειας Εύβοιας.

Ο Κατάλογος περιέχει:

  1. τα εμβληματικά έργα, που δείχνουν το πνευματικό βάθος και την ταυτότητα του προγράμματος,
  2. τις μεταρρυθμίσεις του προγράμματος,
  3. το σύνολο των έργων και των δράσεων του προγράμματος.

Στον κατάλογο επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα οι μελέτες και με μωβ χρώμα οι θεσμικές παρεμβάσεις.

Εμβληματικά Έργα

ΜΕΛΕΤΕΣ
Μελέτη Πολιτισμού της Βόρειας Εύβοιας
Ο Πολιτισμός ως «όχημα» προόδου και αναγέννησης

Η Μελέτη Ολοκληρωμένου Αναπτυξιακού Στρατηγικού Σχεδιασμού για τον Πολιτισμό, που εκπονεί η Εταιρεία ΕΤΑΜ Α.Ε. και χρηματοδότησε ο Όμιλος INTERAMERICAN, ολοκληρώθηκε στις 29/07/2022, δυο μήνες νωρίτερα από ότι είχε προγραμματιστεί.

Σκοπός μας είναι η μελέτη αυτή να λειτουργήσει ως πρότυπο και οδηγό και για τις άλλες μελέτες που θα εκπονηθούν. Μπορείτε να διαβάσετε τη Μελέτη της ΕΤΑΜ. Α.Ε. στον σύνδεσμο που ακολουθεί: