Απολιθωμένο Δάσος – Παράρτημα Κερασιάς

Τελευταία Ενημέρωση: 19/12/2023

Εξέλιξη Έργου

ΕΝΤΑΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Το έργο είναι σε εξέλιξη με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.
Το Στίγμα
Στο χώρο πραγματοποιούνται ανασκαφικές έρευνες από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
Το Επόμενο Βήμα
Ολοκλήρωση του έργου και λειτουργία του Απολιθωμένου Δάσους Κερασιάς υπό την ευθύνη, εποπτεία και επιμέλεια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

Φυσικό Αντικείμενο

  • Περίφραξη της έκτασης ιδιοκτησίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
  • Ανασκαφή,  καταγραφή  ανάδειξη και συντήρηση των απολιθωμάτων. 
  • Συστηματική έρευνα στην ευρύτερη περιοχή της Κερασιάς για τον εντοπισμό απολιθωμένων κορμών, παλαιοντολογική έρευνα για τον εντοπισμό απολιθωμένων σπονδυλοζώων που έζησαν στην περιοχή.
  • Διαμόρφωση της έκτασης σε Υπαίθριο Πάρκο.
  • Δημιουργία περιοδικής έκθεσης των απολιθωμάτων, του παλαιοπεριβάλλοντος και του παλαιο-οικοσυστήματος. Προβολή της έκθεσης στην Αθήνα και δράσεις ενημέρωσης για την αξία του Απολιθωμένου Δάσους Κερασιάς με σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών.
  • Μεταφορά της έκθεσης σε κάποιο εκθεσιακό χώρο στην περιοχή της Κερασιάς για ενημέρωση των επισκεπτών. 
  • Ψηφιοποίηση των ευρημάτων και ψηφιακή αναπαράσταση του Απολιθωμένου Δάσους Κερασιάς. Δράσεις ενημέρωσης και προβολής του Απολιθωμένου Δάσους Κερασιάς (Ιστοσελίδα, Οδηγός Επισκεπτών, Φυλλάδια, Λεύκωμα).
  • Εκπόνηση Μελέτης Δημιουργίας Μουσείου Απολιθωμάτων.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
ΥΠΠΟΑ - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
Φορέας Υλοποίησης:
ΥΠΠΟΑ - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
Προϋπολογισμός Έργου:
€637740
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
02/2022

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Το Απολιθωμένο Δάσος της Κερασιάς θα λειτουργήσει υπό την ευθύνη, εποπτεία και επιμέλεια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. Μετά την ολοκλήρωση των ανασκαφικών εργασιών θα αποτελέσει πόλο έλξης αρχαιολόγων, επιστημόνων, φοιτητών και επισκεπτών από Ελλάδα και εξωτερικό και θα συμβάλει στην αύξηση της ερευνητικής και τουριστικής δραστηριότητας της περιοχής, με βάση τα παλαιοντολογικά ευρήματα και τη μοναδικότητά τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.