Δίκτυα Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Βόρειας Εύβοιας

Τελευταία Ενημέρωση: 03/04/2023

Εξέλιξη Έργου

clock
ΕΝΤΑΞΗ
clock
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
clock
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Το έργο περιλαμβάνεται στον πυρήνα των έργων της Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας (Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας)
Το Στίγμα
Αναμονή της σχετικής πρόσκλησης για την ένταξη της χρηματοδότησης του έργου στην Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας (ΕΣΠΑ 21-27 | ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας)
Το Επόμενο Βήμα
Πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής προς τον Χωρικό Φορέα (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), η οποία θα εδράζεται στο masterplan που εκπονήθηκε από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.

Φυσικό Αντικείμενο

Στην Εύβοια εντοπίζονται μνημεία τριών περιόδων, που αποτελούν σημαντικά δίκτυα αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, τα οποία δεν έχουν μελετηθεί και δεν προστατεύονται επαρκώς.

Τα δίκτυα είναι τα εξής:

  1. Φράγκικη – Ενετική Εύβοια: Από τους 55 πύργους της Ενετικής και Φραγκικής περιόδου που έχουν καταγραφεί στο νησί, 10 βρίσκονται στην Βόρεια Εύβοια. Τρεις εξ αυτών σώζονται ακέραιοι (πύργοι Ροβιών, Δροσίνη και Μονής Γαλατάκη), ενώ οι άλλοι σε ημιερειπιώδη μορφή.
  2. Βιομηχανική Εύβοια: Πρόκειται για νεώτερα κτήρια – μάρτυρες της βιομηχανικής δραστηριότητας του νησιού, πολλά εκ των οποίων δεν είναι κηρυγμένα. Περιλαμβάνονται παλιά εργοστάσια αλιπάστων, λευκολίθου, κατεργασίας ρητίνης, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εργοστάσια χαρτοποιίας, υδραγωγεία, αλλά και ελαιοτριβεία, ασβεστοκάμινα, νερόμυλοι και γεφύρια.
  3. Νεοκλασική Εύβοια: Περιλαμβάνει οικισμούς νεοκλασικής φυσιογνωμίας, όπως είναι η Αιδηψός και η Λίμνη, καθώς και σύνολα τέτοιων κτηρίων σε άλλους οικισμούς, όπως η Ιστιαία. Κρίνεται σκόπιμη η καταγραφή/αποτύπωση αυτών των κτισμάτων, η εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε αυτά (φυσική και ψηφιακή), η σχετική πληροφόρηση της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών και η κήρυξή τους ως διατηρητέων.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.
Φορέας Υλοποίησης:
ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου:
€30000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
12/2022 - 12/2023

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Η καταγραφή και αποτύπωση του ιστορικού κτηριακού αποθέματος αποτελεί τον σκοπό της πράξης, το αποτέλεσμα της οποίας αφορά στην αναγνώριση της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και την πληροφόρηση της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών.