ΕΡΓΟ: Επαναλειτουργία του Υδροθεραπευτηρίου Λουτρών Αιδηψού ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Ανάπλαση περιβάλλοντος Χώρου

Τελευταία Ενημέρωση: 04/10/2023

Εξέλιξη Έργου

ΕΝΤΑΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Ανατέθηκε σε διεπιστημονική ομάδα η εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης – Master Plan με τίτλο «ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ “ΜΕΤΑ”: Στρατηγικό Master Plan ανάδειξης, προστασίας και ανασυγκρότησης», με χρηματοδότηση ύψους €70.000 μέσω δωρεάς της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, προς τον Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού. Η Στρατηγική Μελέτη – Master Plan, αναδεικνύει πέντε (5) εξειδικευμένες μελέτες για την Ανάπλαση του Περιβάλλοντος Χώρου.
Το έργο περιλαμβάνεται στον πυρήνα των έργων της Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας (Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας)
Το Στίγμα
Η ολοκλήρωση της Στρατηγικής Μελέτης – Master Plan. προτείνει την ανάθεση πέντε (5) μελετών για την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου.
Το Επόμενο Βήμα
Ένταξη των πέντε (5) μελετών που προέκυψαν από τη Στρατηγική Μελέτη – Master Plan στην ΟΧΕ, μετά την πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής προς τον Χωρικό Φορέα (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), η οποία θα εδράζεται στο masterplan που εκπονήθηκε από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.

Φυσικό Αντικείμενο

Σημαντικός πυλώνας του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας είναι η επαναλειτουργία του Υδροθεραπευτηρίου των Λουτρών Αιδηψού, έργο το οποίο αποτελείται από τέσσερα (4) υποέργα:

 • Εκχώρηση του Υδροθεραπευτηρίου σε ιδιώτη: Έχει ολοκληρωθεί η Μελέτη Σκοπιμότητας για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ από την εταιρεία ATRIA Property Services / CBRE.
 • Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου: Έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση της μελέτης «ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ “ΜΕΤΑ”: Στρατηγικό Master Plan ανάδειξης, προστασίας και ανασυγκρότησης».
 • Διαχείριση του Ιαματικού Πόρου: Υπάρχει σχετική μελέτη της ΕΤΑΔ με τίτλο «Αξιοποίηση και Ανάδειξη του Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού Αιδηψού – Διαχείριση και Διανομή Ιαματικού Πόρου».
 • Ανακαίνιση κτηριακού αποθέματος (καταλύματα και παροχή υπηρεσιών). Βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με φορείς για την εύρεση τρόπων αξιοποίησης του ξενοδοχειακού, κτηριακού αποθέματος.

Η μελέτη προβλέπει φυσικές αναπλάσεις όχι μόνο στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του Υδροθεραπευτηρίου, αλλά σε ολόκληρο το ιστορικό κέντρο του οικισμού, καθώς και στο νέο τμήμα του. Προβλέπει επίσης κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές ρυθμίσεις, βελτίωση της προσβασιμότητας, προτάσεις για την αξιοποίηση των κενών ξενοδοχείων εμβληματικής αρχιτεκτονικής, καθώς και άλλες δράσεις soft χαρακτήρα, ευελπιστώντας στην εκ βάθρων αναγέννηση της πόλης αρχιτεκτονικά, κοινωνικά και επιχειρηματικά. Στόχος δηλαδή της μελέτης είναι ο επαναπροσδιορισμός της ταυτότητας της σημαντικής αυτής λουτρόπολης και του αφηγήματος που θα την συνοδεύει, με τρόπο ολιστικό και αειφόρο. 

Τελικός σκοπός του Υποέργου 2 είναι να καταστήσει τα Λουτρά Αιδηψού ελκυστική επένδυση για τον ιδιωτικό τομέα, ως κέντρο Ιαματικού Τουρισμού Ευεξίας, καθώς η βούληση είναι η ολοκληρωμένη αυτή επένδυση να προχωρήσει μέσω Συμπράξεων Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Η μελέτη Master Plan καταλήγει στα παρακάτω τρία (3) έργα άμεσης προτεραιότητας και υλοποίησης, για τα οποία έχουν ήδη συνταχτεί τα προπλάσματα Τεχνικών Δελτίων:

 • «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις σε τμήμα του ιστορικού πυρήνα των Λουτρών Αιδηψού, μέσω της ανάδειξης κεντρικής πολιτιστικής διαδρομής», έργο που αποτελείται από τα εξής επιμέρους:
  • «Ανάπλαση δημόσιου χώρου με κριτήρια λειτουργικότητας, προσβασιμότητας για όλους και αισθητικής & περιβαλλοντικής αναβάθμισης»
   • Προϋπολογισμός έργου: 200.000 € (Μελέτη), 4.200.000 € (Υλοποίηση)
  • Πιλοτικό έργο Φωτισμού – Γενικό Σχέδιο Διαμόρφωσης του Νυκτερινού Αστικού Τοπίου».
   • Προϋπολογισμός έργου: 100.000 € (Μελέτη), 2.500.000 € (Υλοποίηση)
  • Πιλοτικό έργο Σήμανσης και Ψηφιακών Εφαρμογών»
   • Προϋπολογισμός έργου: 30.000 € (Μελέτη), 400.000 € (Υλοποίηση)
 • «Δημιουργία Εκθεσιακού – Πληροφοριακού Κέντρου για την Αιδηψό και την ιστορία της στο “Κύμα”»
  • Προϋπολογισμός έργου: 30.000 € (Μελέτη), 60.000 € (Υλοποίηση)
 • «Ανάπλαση πάρκου πίσω από το Υδροθεραπευτήριο».
  • Προϋπολογισμός έργου: 70.000 € (Μελέτη), 850.000 € (Υλοποίηση)

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού
Φορέας Υλοποίησης:
Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού
Προϋπολογισμός Έργου:
€70000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
2023 - 2027

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Η μελέτη αυτή, όπως και όλες οι υπόλοιπες του Προγράμματος Ανασυγκρότησης, διαπνέεται από τις αρχές της αειφορίας, της συμπεριληπτικότητας και της ολιστικής προσέγγισης, στηριζόμενη ταυτόχρονα στο τρίπτυχο Λειτουργικότητα – Προσβασιμότητα – Αισθητική. Απώτερος στόχος της, πέρα από την προφανή αισθητική αναγέννηση της πόλης, είναι η εκ νέου ενεργοποίηση της κοινωνικής συνείδησης των κατοίκων της –που βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία– και η παροχή στον επισκέπτη μια ανανεωμένης, ολιστικής εμπειρίας, με επίκεντρο τον Θερμαλισμό και το μοναδικής αξίας αρχιτεκτονικό απόθεμά της. 

Συγκεκριμένα, οι σχεδιαζόμενες στρατηγικές αποδίδουν το νόημα της Ολιστικής Ανάπλασης, με παρεμβάσεις φυσικών αναπλάσεων (έργων υποδομών) αλλά και παρεμβάσεις που αφορούν στη δραστηριότητα των πολιτών (κοινωνική, επιχειρηματική, κ.λπ.). Συνδυάζουν αρμονικά τη συμβίωση της παραγωγής ποιοτικών τοπικών προϊόντων με υπηρεσίες αναψυχής, σε ένα φροντισμένο φυσικό και δομημένο περιβάλλον και εξασφαλίζουν συνθήκες διαβίωσης εργαζομένων, κατοίκων και επισκεπτών που ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις της αειφορίας και της πράσινης ανάπτυξης. Απαραίτητη συνιστώσα στα παραπάνω είναι η κινητοποίηση όλων των «ψηφίδων» της περιοχής, προκειμένου να «ξεκλειδωθεί» και να αποκαλυφθεί η δυναμική της, μέσα από τη συνάντηση των μνημείων της Φύσης και των Ανθρώπων με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό χώρο. 

Οι προτεινόμενες στρατηγικές και παρεμβάσεις θα αλλάξουν τη λειτουργία και την εικόνα της πόλης, παρεμβαίνοντας στις «ροές» των ανθρώπων (συγκοινωνίες, αστική κινητικότητα, κ.λπ.), του πρασίνου (ανάσες αστικού πρασίνου, κ.λπ.), του νερού (θερμές πηγές, χείμαρροι και θάλασσα), θα αναβαθμίσουν την αισθητική της με παρεμβάσεις στις όψεις δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, στη διάχυση των τραπεζοκαθισμάτων, στον αστικό εξοπλισμό, κ.λπ. και θα εξασφαλίσουν την προσβασιμότητα σε κάθε σημείο της για όλους τους πολίτες.