Γαλάζιες Σημαίες

Τελευταία Ενημέρωση: 16/05/2024

Εξέλιξη Έργου

ΕΝΤΑΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
clock
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Το έργο αφορά στην απονομή «Γαλάζιων Σημαιών» (παγκόσμιου συμβόλου ποιότητας), βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, σε ακτές, μαρίνες του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.
Το Στίγμα
Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και του ΟΦΥΠΕΚΑ που θα υλοποιήσει το έργο.
Το Επόμενο Βήμα
Έναρξη της υλοποίησης του έργου μετά την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

Φυσικό Αντικείμενο

Η «Γαλάζια Σημαία» είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο ποιότητας, που απονέμεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, σε ακτές, μαρίνες και σκάφη, τις οποίες διαχειρίζονται παράκτιοι δήμοι, ξενοδόχοι και άλλοι φορείς. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι το νησί της Εύβοιας διαθέτει μία μόνο Γαλάζια Σημαία (ακτή Λευκαντί) παρά το γεγονός ότι είναι προικισμένη με υπέροχες, πεντακάθαρες παραλίες και γαλάζια νερά. Για να αποδοθεί μια Γαλάζια Σημαία πρέπει να πληρούνται αυστηρά κριτήρια που σχετίζονται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση, την ποιότητα των νερών κολύμβησης, την περιβαλλοντική διαχείριση και την ασφάλεια (ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες), τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις.

Ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, έχει δεσμευτεί να αναλάβει τη διαδικασία χορήγησης της Γαλάζιας Σημαίας σε όλες τις υποψήφιες προς τη διαδικασία παραλίες, ανεξαρτήτως εάν είναι σε προστατευόμενη περιοχή ή όχι. Σε αυτή την κατεύθυνση έχουν ήδη προκριθεί 19 παραλίες μέσα από την επικοινωνία με τους κατά τόπους δήμους.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού / Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας
Φορέας Υλοποίησης:
Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού / Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας
Προϋπολογισμός Έργου:
€228000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
2023

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Η σκοπιμότητα του έργου έγκειται στο να αποκτήσουν οι 19 προεπιλεγμένες ακτές της Βόρειας Εύβοιας το πλέον αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο διεθνώς οικολογικό σύμβολο ποιότητας, αυτό της Γαλάζιας Σημαίας, στο οποίο μάλιστα τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού δίνουν ιδιαίτερη σημασία όταν επιλέγουν τους προορισμούς που προτείνουν στους πελάτες τους, ως εγγύηση των υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρονται στην ακτή, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. 

Ως αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του έργου αναφέρονται:

  • Η καλύτερη οργάνωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών των ακτών.
  • Η διασφάλιση της ποιότητας των νερών κολύμβησης και κατ’ επέκταση, της υγείας και της ασφάλειας των λουόμενων.
  • Η ενίσχυση της ταυτότητας και της φήμης των ακτών και της επισκεψιμότητάς τους.

Ωφελούμενοι θα είναι όλοι οι χρήστες των ακτών (ντόπιοι και ξένοι) και η περιοχή της Βόρειας Εύβοιας στο σύνολό της.