Γιορτές του Δάσους

Τελευταία Ενημέρωση: 08/12/2023

Εξέλιξη Έργου

ΕΝΤΑΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Πραγματοποιήθηκαν οι Γιορτές του Δάσους το έτος 2021-2022 από το γραφείο SOMEWHERE WE KNOW με χρηματοδότηση από το ΔΙΑΖΩΜΑ
Το έργο περιλαμβάνεται στον πυρήνα των έργων της Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας (Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας)
Το Στίγμα
Αναμονή της σχετικής πρόσκλησης για την ένταξη της χρηματοδότησης του έργου στην Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας (ΕΣΠΑ 21-27 | ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας)
Το Επόμενο Βήμα
Πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής προς τον Χωρικό Φορέα (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), η οποία θα εδράζεται στο masterplan που εκπονήθηκε από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.

Φυσικό Αντικείμενο

Οι Γιορτές του Δάσους, με σημείο αναφοράς το ίδιο το δάσος και την σημασία του, θα πραγματοποιούνται κυκλικά, στο πλαίσιο ετήσιου θεσμού και σε διαφορετικά χωριά ή περιοχές της Βόρειας Εύβοιας και με επίκεντρο τα Σαββατοκύριακα (αρχικά τουλάχιστον) εμπλέκοντας τοπικούς φορείς, συλλόγους, κατοίκους, επισκέπτες και βέβαια τους Δήμους, σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Πέραν των άλλων, παραγωγοί, οικοτέχνες, χειροτέχνες, τεχνίτες, καλλιτέχνες, τοπικοί σύλλογοι και κάτοικοι των δύο δήμων θα επιδιώκουν να αναδείξουν και να προβάλουν την ιστορία, την τοπική παράδοση, τις μεθόδους και τις τεχνικές (τοπική καινοτομία), σε μία διαρκή, κυκλική και κυρίως γιορτινή διαδικασία τέχνης, παράδοσης, πολιτισμού, παραγωγής και γαστρονομίας. Παράλληλα θα λειτουργήσουν τοπικές αγορές, δρώμενα, ξεναγήσεις, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, τοπικές μέθοδοι/τεχνικές παραγωγής, εργαστήρια υφαντικής τέχνης και κεραμικής, μαθήματα εκμάθησης χορού, συμμετοχή σε έθιμα και  συνήθειες των κατοίκων κ.ά. Στο εγχείρημα θα συμμετέχουν εθελοντές, πολιτιστικοί σύλλογοι και τοπικοί φορείς, κάτοικοι, μεμονωμένοι καλλιτέχνες, παραγωγοί και επισκέπτες, υπό την αρωγή, επιμέλεια και καθοδήγηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, οι γιορτές του δάσους θα ενσωματώσουν ήδη υφιστάμενες δράσεις των δύο δήμων και των τοπικών συλλόγων, με συναφές περιεχόμενο, και με κύρια εστίαση στο ίδιο το δάσος.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.
Φορέας Υλοποίησης:
ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου:
€100000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
03/2022 - 10/2025

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Οι Γιορτές του Δάσους σκοπό έχουν να αναδείξουν την αξία του δάσους και των ανθρώπων της υπαίθρου, δημιουργώντας νέα δεδομένα καλλιτεχνικού, περιβαλλοντικού και οικονομικού ενδιαφέροντος. Ωφελούμενοι αναμένεται να είναι οι κάτοικοι, οι επιχειρηματίες, οι επισκέπτες και η Βόρεια Εύβοια στο σύνολό της, καθώς οι γιορτές εμπλέκουν όλο το φάσμα του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος και του τοπικού κεφαλαίου, καθώς και κάθε πεδίο δραστηριότητας κατοίκων και επισκεπτών.