Κατάρτιση – ευαισθητοποίηση – εμψύχωση επαγγελματιών & τοπικού πληθυσμού

Τελευταία Ενημέρωση: 13/02/2023

Εξέλιξη Έργου

clock
ΕΝΤΑΞΗ
clock
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
clock
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Το έργο περιλαμβάνεται στον πυρήνα των έργων της Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας (Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας)
Το Στίγμα
Αναμονή της σχετικής πρόσκλησης για την ένταξη της χρηματοδότησης του έργου στην Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας (ΕΣΠΑ 21-27 | ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας)
Το Επόμενο Βήμα
Πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής προς τον Χωρικό Φορέα (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), η οποία θα εδράζεται στο masterplan που εκπονήθηκε από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.

Φυσικό Αντικείμενο

Σκοπός του έργου είναι η αποτελεσματικότερη προώθηση της ταυτότητας της Βόρειας Εύβοιας σύμφωνα με τα ιδιαίτερα πολιτισμικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της, μέσα από την κατάρτιση – ευαισθητοποίηση και εμψύχωση των επαγγελματιών και του τοπικού πληθυσμού σε τομείς όπως: η χρήση καινοτόμων μέσων και μεθόδων, η ενίσχυση της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, η ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού που βασίζονται στη φύση και τον πολιτισμό, καθώς και η βελτίωση της δικτύωσης μεταξύ των δύο δήμων για την αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων και δράσεών τους (πολιτιστικές διαδρομές, δίκτυο εκδηλώσεων μεγάλης κλίμακας κ.λπ).

Πιο αναλυτικά, σκοπός της πράξης είναι η επιμόρφωση 75 ωφελουμένων για την απόκτηση και αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη προώθηση της ταυτότητας της Βόρειας Εύβοιας και την ανάπτυξη της Οικονομίας του Πολιτισμού στην κατεύθυνση της αειφόρου αξιοποίησης των ιδιαίτερων πολιτισμικών και αναπτυξιακών χαρακτηριστικών και πόρων της. 

Ενδεικτικά θεματικά αντικείμενα κατάρτισης:

  • Διαχείριση και αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων 
  • Πολιτιστικό Μάρκετινγκ 
  • Κυκλική οικονομία, κατασκευές και χειροτεχνία 
  • Πολιτισμός και αγροδιατροφή

Ειδικότερα θα υλοποιηθούν δύο προγράμματα: 

Α) Πρόγραμμα για ανέργους με 50 ωφελούμενους συνολικής διάρκειας 250 ωρών, εκ των οποίων 150 θεωρητικής κατάρτισης και 100 πρακτικής άσκησης.

Β) Πρόγραμμα για 25 εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και επιχειρηματίες στην πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία συνολικής διάρκειας 150 ωρών.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.
Φορέας Υλοποίησης:
Επιμελητήριο Εύβοιας
Προϋπολογισμός Έργου:
€164875
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
12/2022 - 12/2025

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Οι ενέργειες κατάρτισης, ευαισθητοποίησης και εμψύχωσης των επαγγελματιών και του τοπικού πληθυσμού θα συμβάλουν στη διαμόρφωση νέων δεδομένων, όσον αφορά γνώσεις και δεξιότητες του τοπικού πληθυσμού, και παράλληλα στη δημιουργία θετικού κλίματος, κυρίως όσων ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα και την τοπική παραγωγή και οικονομία. Πιο ειδικά, ωφελούμενοι της πράξης είναι οι 196 επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους του Τουρισμού, της Αναψυχής και της Δημιουργικής Βιομηχανίας, οι 17 εκ των οποίων ανήκουν αμιγώς στον κλάδο της Πολιτιστικής-Δημιουργικής Βιομηχανίας.