Οι Γέφυρες της μουσικής ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Τελευταία Ενημέρωση: 16/05/2024

Εξέλιξη Έργου

ΕΝΤΑΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Έχει ολοκληρωθεί η δράση για το 2022 και το 2023 με χρηματοδότηση από το ΥΠΠΟ Το έργο περιλαμβάνεται στον πυρήνα των έργων της Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας (Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας).
Το έργο περιλαμβάνεται στον πυρήνα των έργων της Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας (Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας)
Το Στίγμα
Επανάληψη της δράσης το 2024.
Το Επόμενο Βήμα
Συνέχιση του θεσμού μετά την πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής προς τον Χωρικό Φορέα (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), η οποία θα εδράζεται στο masterplan που εκπονήθηκε από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.

Φυσικό Αντικείμενο

Στη Δράση περιλαμβάνονται έργα που αφορούν στη σύγχρονη καλλιτεχνική και πνευματική δημιουργία, από θεσμικούς φορείς της χώρας, όπως το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η Εθνική Λυρική Σκηνή και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Οι θεσμοί αυτοί του σύγχρονου πολιτισμού, πρόκειται να προσδώσουν ιδιαίτερη αίγλη στην ευρύτερη πολιτιστική και εκπαιδευτική δραστηριότητα της Βόρειας Εύβοιας, αφού εκτός των άλλων θα λειτουργήσουν ως πόλος έλξης και πεδίο δραστηριοτήτων για επισκέπτες, καλλιτέχνες και επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αξίζει να σημειωθεί, ότι αυτή η έμπρακτη αποκέντρωση των τριών σπουδαίων πολιτιστικών οργανισμών, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Εθνική Λυρική Σκηνή, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών), θα συμβάλει όχι μόνο στην πολιτιστική αλλά και στη συνολική ανάπτυξη της Βόρειας Εύβοιας, προετοιμάζοντας και διαμορφώνοντας ευνοϊκό κλίμα για την οικονομία του πολιτισμού και το τουριστικό προϊόν, ενώ μπορεί και αναμένεται να συγκρατήσει και να προσελκύσει νέους κατοίκους βοηθώντας στην αναζωογόνηση του τόπου. Πιο ειδικά:

Πρόγραμμα με πιλοτικό χαρακτήρα που εμπεριέχει ένα ευρύ φάσμα από καλλιτεχνικές αμιγώς μουσικές αλλά και συνδυαστικές με άλλες τέχνες εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές δράσεις, διαγωνισμούς και πρωτοβουλίες που θέτουν τα θεμέλια  ισχυρών θεσμικών πρωτοβουλιών στο μέλλον. Η απελευθερωτική ψυχαγωγία και το μοναδικό βίωμα της πολιτισμικής εμπειρίας με στόχο την έκφραση και μεταμόρφωση αρνητικών συναισθηματικών φορτίων, η συμφιλίωση με την ευριπίδεια  έννοια του απροσδόκητου ως μέρους της ζωής, ο εμπλουτισμός των μουσικών εμπειριών ενηλίκων, νέων και παιδιών με ελκυστικό, ψυχαγωγικό, παιδαγωγικό χαρακτήρα και η θεραπευτική λυτρωτική ικανότητα της σημαντικότερης μη λεκτικής επικοινωνίας και έκφρασης που είναι η μουσική, διέπουν τη φιλοσοφία, τις αρχές και την  ατμόσφαιρα των δράσεων αυτών. Οι ευέλικτες μικρές στην πλειοψηφία τους  κινητές μονάδες Καλλιτεχνικών και Εκπαιδευτικών Δράσεων μπορούν να λειτουργήσουν ακριβώς στις δεδομένες συνθήκες των πυρόπληκτων περιοχών των δύο δήμων κάτι που αποτελεί και τον σημαντικότερο στόχο τους όσον αφορά τη μεθοδολογία και τη δομή της υλοποίησής τους.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Φορέας Υλοποίησης:
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Προϋπολογισμός Έργου:
€100000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
03/2023 - 10/2025

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Σκοπός είναι ο εμπλουτισμός των μουσικών εμπειριών ενηλίκων, νέων και παιδιών με πνευματικό, ψυχαγωγικό, παιδαγωγικό χαρακτήρα και η θεραπευτική λυτρωτική ιδιότητά τους που αναμένεται να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην ψυχοσύνθεση των κατοίκων, ενώ αναμένεται να αυξήσει και την επισκεψιμότητα κατά τη διάρκεια πραγματοποίησή τους.