Τουριστική Προβολή

Τελευταία Ενημέρωση: 13/02/2023

Εξέλιξη Έργου

clock
ΕΝΤΑΞΗ
clock
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΝΑΘΕΣΗ
clock
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
clock
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Προοίμιο
Το έργο περιλαμβάνεται στον πυρήνα των έργων της Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας (Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας)
Το Στίγμα
Αναμονή της σχετικής πρόσκλησης για την ένταξη της χρηματοδότησης του έργου στην Ο.Χ.Ε. Βόρειας Εύβοιας (ΕΣΠΑ 21-27 | ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας)
Το Επόμενο Βήμα
Πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής προς τον Χωρικό Φορέα (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), η οποία θα εδράζεται στο masterplan που εκπονήθηκε από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.

Φυσικό Αντικείμενο

Το έργο αφορά στην Τουριστική Προβολή της Βόρειας Εύβοιας η οποία  περιλαμβάνει:

Α. B2C – Έργα που απευθύνονται στους επισκέπτες.

 • Δημιουργία Ενιαίας Τουριστικής Ταυτότητας (Brand Identity) για τον προορισμό & Οδηγός Branding (Brand Toolkit).

Δημιουργία κεντρικής διακριτής δημιουργικής ταυτότητας για τον προορισμό (brand identity) με προσαρμογές ανά θεματική εμπειρία για τη δημιουργία ενιαίας επικοινωνιακής υποδομής της Βόρειας Εύβοιας. Αποτύπωση της ταυτότητας με τη σύνθεση ενός πλήρους οδηγού – brand toolkit, ως βάση της επικοινωνίας με ενδεικτικές εικαστικές εφαρμογές για το σύνολο των τουριστικών προϊόντων και εμπειριών της Βόρειας Εύβοιας.

 • Παραγωγή Ταξιδιωτικού Περιεχομένου (κείμενα, φωτογραφίες, videos).

Παραγωγή ταξιδιωτικού περιεχομένου για την προβολή της Βόρειας Εύβοιας (κείμενα – videos – photos) το οποίο θα αξιοποιηθεί σε ενέργειες επικοινωνίας για την αποτελεσματική προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Βόρειας Εύβοιας. Παράλληλα, μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη θεματικών τουριστικών πακέτων από παρόχους τουριστικών εμπειριών, καθώς και για την παρουσίαση του τουριστικού προϊόντος σε εκθέσεις, συνέδρια, παρουσιάσεις κ.ά. από φορείς του τουρισμού.

 • Ανάπτυξη & διαχείριση επίσημης διαδικτυακής παρουσίας (τουριστικό portal) του προορισμού, ειδική διαχείριση εκδηλώσεων (Events Calendar) & σχεδιασμός Newsletter.

Ανάπτυξη τουριστικού portal Βόρειας Εύβοιας σε συμφωνία με τη δημιουργική της ταυτότητα (branding). To τουριστικό portal – ιστοσελίδα της διαδρομής θα αποτελέσει σημείο αναφοράς του προορισμού στο ψηφιακό περιβάλλον και θα φιλοξενεί όλο το ταξιδιωτικό περιεχόμενο (κείμενα, φωτογραφικό & βίντεο υλικό) που παράχθηκε στο πλαίσιο δημιουργίας επικοινωνιακής υποδομής για την προβολή της Βόρειας Εύβοιας. 

 • Ανάπτυξη και διαχείριση ψηφιακών εργαλείων Βόρειας Εύβοιας (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok).

Για την ολοκληρωμένη ψηφιακή παρουσία της Βόρειας Εύβοιας κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη λογαριασμών στα πιο ελκυστικά για το τουριστικό κοινό κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok), σύμφωνα με τα κοινά στόχευσης του προορισμού. 

 • Ψηφιακή Διαφημιστική Καμπάνια (Paid Digital Advertising). 

Υλοποίηση ψηφιακής καμπάνιας επικοινωνίας, με την κατάρτιση πλάνου προβολής (Digital Media Plan) με στόχο την προώθηση της Βόρειας Εύβοιας στο ελληνικό κοινό και σε στοχευμένες αγορές του εξωτερικού. Η καμπάνια, με βασικό σκοπό την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας (awareness) της Βόρειας Εύβοιας, προτείνεται να περιλαμβάνει Programmatic Media Plan, με διαφορετικά formats και retargeting σε αγορές-στόχο, καμπάνιες μέσω ΟΤΑs, καθώς και διαφημιστική προβολή σε κοινωνικά δίκτυα (μέσω Facebook & Instagram Ads).

 • Προβολή μέσω ταξιδιωτικών portals υψηλής επισκεψιμότητας. 

Προβολή μέσω αξιοποίησης κύριων ταξιδιωτικών portals με υψηλή απήχηση στο κοινό (ελληνικό και διεθνές) όπως ενδεικτικά DiscoverGreece.com, Travel.gr, Ekdromi.gr κ.λπ.).

 • Διαφημιστική εκστρατεία με ολοκληρωμένο πλάνο Επικοινωνίας & Πρόγραμμα Μέσων.

Προτείνεται η υλοποίηση Πλάνου Επικοινωνίας με διαφημιστική εκστρατεία και ολοκληρωμένο πρόγραμμα Μέσων (Media Plan) για τρόπους προβολής προς όλα τα κοινά ενδιαφέροντος. Το μείγμα Μέσων θα πρέπει να περιλαμβάνει Above the Line (π.χ. ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, καταχωρήσεις σε εφημερίδες και περιοδικά κ.ά.) και Below the Line (π.χ. outdoor επικοινωνία, έμμεση δημοσιότητα, δελτία τύπου, συνεντεύξεις κ.ά.) ενέργειες προβολής προς το ευρύ κοινό, αλλά και τα ειδικά κοινά στόχευσης.

 • Προβολή της Βόρειας Εύβοιας σε εξωτερικούς χώρους της Αθήνας & της Θεσσαλονίκης (outdoor επικοινωνιακό υλικό).

Στο πλαίσιο του προγράμματος Επικοινωνίας προτείνεται η τοποθέτηση outdoor επικοινωνιακού υλικού σε κομβικά σημεία διέλευσης των επισκεπτών (διεθνών και μη) αλλά και των κατοίκων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης (ενδεικτικά: σταθμοί του metro, χώρος αφίξεων του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών & του Διεθνή Κρατικού Αερολιμένα Θεσ/κης, στις εισόδους βασικών αξιοθέατων όπως Ακρόπολη &  Λευκός Πύργος κ.ά.).

 • Διοργάνωση Δημοσιογραφικών & Digital Influencers αποστολών.

Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός προγράμματος δημοσιογραφικών και digital influencer αποστολών με στόχο την παραγωγή δημοσιότητας σε επιλεγμένα διεθνή & ελληνικά μέσα, με σκοπό την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας για το σύνολο της Βόρειας Εύβοιας.

 • Προβολή πεζοπορικών μονοπατιών Τελέθριου Όρους & Όρους Λίχα μέσω ψηφιακών εφαρμογών. 

Με στόχο την αύξηση της αναγνωρισιμότητας των υπαίθριων δραστηριοτήτων στη φύση της Βόρειας Εύβοιας, αλλά και την καλύτερη στόχευση του ειδικού ταξιδιωτικού κοινού που ενδιαφέρεται για φύση & δραστηριότητες, είναι σημαντικό να αναρτηθεί σχετικό περιεχόμενο σε ψηφιακές εφαρμογές (Mobile Apps) διεθνούς φήμης όπως Wikiloc, outdoor active, hiiker, All Trails κ.λπ.

 • Προβολή σε ειδικό εσωτερικό κοινό μέσω ενεργειών εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Για την επιτυχημένη προβολή και ανάδειξη της Βόρειας Εύβοιας διεθνώς, κρίνεται σημαντική η προσέλκυση του εσωτερικού κοινού, το οποίο αφού ενημερωθεί και ευαισθητοποιηθεί θα υποστηρίξει και θα διαδώσει την αξία του αφηγήματος. Ειδικότερα, συστήνεται η ενεργή εμπλοκή της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής διάδοσης του αφηγήματος της Βόρειας Εύβοιας. 

Β. B2B – Έργα που απευθύνονται στις τουριστικές επιχειρήσεις.

 • Ανάπτυξη Οδηγού Προώθησης Τουριστικών Προϊόντων (Travel Trade Manual).

Σχεδιασμός Οδηγού Προώθησης Τουριστικών Προϊόντων ως εργαλείο που θα αξιοποιηθεί για την προβολή της Βόρειας Εύβοιας στους παρόχους τουριστικών εμπειριών και τα ταξιδιωτικά γραφεία. Ο οδηγός θα αποτελέσει μια συνοπτική και πρακτική αποτύπωση των τουριστικών θεματικών εμπειριών που συνθέτουν τη Βόρεια Εύβοια στο σύνολό της και ισχυροποιούν το αφήγημά της, εξυπηρετώντας τις ανάγκες μιας ολοκληρωμένης B2B προβολής.

 • Συμμετοχή σε Τουριστικές Εκθέσεις.

Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις στο πλαίσιο της εξωστρεφούς δραστηριοποίησης και προβολής στο διεθνές και εγχώριο ταξιδιωτικό κοινό. Η επιλογή των εκθέσεων στις οποίες θα συμμετάσχει η Βόρεια Εύβοια μέσω της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ή του D.M.O., απαιτείται να είναι στοχευμένη, σε επιλεγμένες εκθέσεις σχετικές με τις θεματικές της βιωσιμότητας, της φύσης και των δραστηριοτήτων, της γαστρονομίας κ.ά. αλλά και μεγάλες θεσμικές διεθνείς και εγχώριες εκθέσεις (όπως ενδεικτικά ITB, WTM, City Fair – European Cities Marketing, Philoxenia). 

 • Διοργάνωση B2B events.

Υποστήριξη της τουριστικής επιχειρηματικής κοινότητας προκειμένου να αναπτυχθούν συνέργειες. Η συνεργασία και η ανάπτυξη συνεργειών με θεσμικούς φορείς και τον ιδιωτικό τομέα αποτελεί κλειδί για την ενίσχυση του αφηγήματος της Βόρειας Εύβοιας. Προτείνεται η διοργάνωση τακτικών συναντήσεων και εκδηλώσεων διασύνδεσης με τοπικούς φορείς, όπου θα ενθαρρύνεται η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων και θα προκύπτει η ευκαιρία ανάδειξης της αξίας της Βόρειας Εύβοιας και η συμβολή της στην τουριστική ανάπτυξη των προορισμών της.

 • Διοργάνωση συχνών Tourism Forums.

Διοργάνωση σχετικών Tourism Forums με εκπαιδευτικό χαρακτήρα αλλά και χαρακτήρα διαβούλευσης, με θεματολογίες σχετικές με την ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων, ανάλυση των διεθνών τάσεων και των βέλτιστων πρακτικών που αναδεικνύονται μέσω της διεθνούς τουριστικής κοινότητας. 

 • Διοργάνωση Ταξιδιών Εξοικείωσης – Fam Trips.

Διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης (Fam Trips) με επαγγελματίες του τουρισμού, όπως tour operators, travel agents, τουριστικά γραφεία, γραφεία οργάνωσης συνεδρίων κ.ά., με στόχο τη γνωριμία εκπροσώπων της διεθνούς και εγχώριας τουριστικής αγοράς με τους προορισμούς και τις εμπειρίες της Βόρειας Εύβοιας και την απευθείας διερεύνηση πιθανών συνεργασιών με τον D.M.O. και τους τοπικούς επαγγελματίες.

 • Προώθηση Signature Τουριστικών Εμπειριών μέσω διεθνούς φήμης Online Travel Agencies (OTAs).

Εφόσον δημιουργηθούν οργανωμένες τουριστικές εμπειρίες στη Βόρεια Εύβοια, επόμενο βήμα αποτελεί η προβολή των signature experiences, μέσω Online Travel Agencies, με στόχευση σε εξειδικευμένα κοινά ενδιαφέροντος. Ενδεικτικά διαδικτυακά κανάλια διανομής που εξειδικεύονται στην προώθηση τουριστικών εμπειριών/δραστηριοτήτων: Expedia, Booking, Viator, TripAdvisor Experiences, GetYourGuide & niche OTAs με έμφαση στo storytelling Culture Trip & στο βιώσιμο ταξίδι Responsible Travel.

Γ. Τεχνικός Σύμβουλος – Project Manager της Τουριστικής Προβολής.

Λειτουργεί υποστηρικτικά στην υπηρεσία του D.M.O. ή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση της Τεχνικής Έκθεσης, για την ανάθεση και το project management των επιμέρους δράσεων προβολής (B2C & B2B), βάσει της σχετικής τεχνογνωσίας του στον χώρο του τουριστικού marketing.

Ταυτότητα του Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης:
Τελικός Δικαιούχος:
ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.
Φορέας Υλοποίησης:
ΣΚΑΠΑΝΗ Α.Ε.
Προϋπολογισμός Έργου:
€665000
Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:
2023 - 2025

Σκοπιμότητα / Αποτελέσματα / Ωφελούμενοι

Η τουριστική προβολή, ως αποτέλεσμα της Στρατηγικής Μάρκετινγκ που εκπονήθηκε για τη Βόρεια Εύβοια, αποτελεί το μέσο για την αύξηση αναγνωρισιμότητας του προορισμού, για την αύξηση ενδιαφέροντος επίσκεψης σε αυτόν και συνεπώς αύξηση της ζήτησης κατά τη διάρκεια, αλλά και εκτός τουριστικής σεζόν, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως μοχλός τροφοδότησης επισκεπτών και εισοδήματος σε προορισμούς με χαμηλότερη τουριστική κίνηση. Ωφελούμενοι είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στον τουρισμό, οι δήμοι και η τοπική κοινωνία της Βόρειας Εύβοιας.