Πανόραμα Έργων και Δράσεων του Προγράμματος

ΕΠ Υποδομών-Μεταφορών 2021-2027

1

ΝΕΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ – KOΡΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: τμήμα Ψαχνά – Στροφυλιά

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΠ Υποδομών-Μεταφορών 2021-2027
Ένταξη