Η αξιοποίηση των πόρων ΕΣΠΑ για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής

Πηγή: cnn.gr

Του Γιάννη Ρούντου*

Μια καλή είδηση, πραγματική βάση αναφοράς για την ανταπόκριση στις προκλήσεις σχετικά με την αλλαγή στο Κλίμα, τη στροφή σε καθαρή Ενέργεια, την προστασία και ανάπλαση του φυσικού Περιβάλλοντος και τους Καταστροφικούς Κινδύνους – δηλαδή το μείγμα που συνθέτει την Κλιματική Κρίση: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-27» με προϋπολογισμό 3,6 δισεκατ. ευρώ για την Ελλάδα.

Το ζήτημα είναι αν θα καταφέρουμε να απορροφήσουμε τους πόρους ΣΩΣΤΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ, προς την κατεύθυνση μιας περισσότερο πράσινης Ευρώπης. Δηλαδή, να μην πέσουν οι πόροι σε «μαύρη τρύπα». Η υλοποίηση, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής, είναι στο χέρι των αρμοδίων: της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Όταν λέμε «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ», ας έχουμε στη σκέψη τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ:
👉 Προώθηση της ενεργειακής μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας και χρήση ΑΠΕ για ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
👉 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων που συνδέονται τόσο με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και με τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στα οικοσυστήματα.
👉 Αστική αναζωογόνηση, με έμφαση στο δομημένο και φυσικό αστικό περιβάλλον.
👉 Βιώσιμη πολυτροπική αστική κινητικότητα- μικροκινητικότητα.
👉 Ικανοποίηση των απαιτήσεων του περιβαλλοντικού κεκτημένου της ΕΕ στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων και , με ενσωμάτωση των παραμέτρων της κυκλικής οικονομίας.
👉 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων.

Το μέγεθος των καταστροφών, κυρίως από πυρκαγιές και πλημμύρες, δεν αφήνει περιθώρια στον κρατικό μηχανισμό για την αποκατάσταση και τη συνέχιση της ζωής στις δραστηριότητες των τοπικών κοινωνιών χωρίς συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα. Μόνο για τις περυσινές πυρκαγιές (Ιούλιος-Αύγουστος 2021), η ελληνική ασφαλιστική αγορά κατέβαλε αποζημιώσεις 38,5 εκατ. ευρώ.

Ένας καλός πιλότος συνεργειών και αξιοποίησης πόρων είναι το ολιστικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας, που εξελίσσεται και βρίσκεται στη φάση ωρίμανσης των μελετών για τα πρώτα έργα, όπου οι μελέτες χρηματοδοτούνται και από τον ιδιωτικό τομέα.

Ένα πρόγραμμα, που εφάπτεται όλων των στρατηγικών στόχων της ΕΕ για το κλίμα.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
WhatsApp
Skype