Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας: Εκκίνηση της Μελέτης Ανασυγκρότησης του Αγροδιατροφικού Τομέα της Βόρειας Εύβοιας

Ολοκληρώθηκε το διάστημα από 09 έως 12 Νοεμβρίου 2021 από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ο κύκλος ανάθεσης των συμβάσεων για την εκπόνηση  της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη Ανασυγκρότησης του Αγροδιατροφικού Τομέα της Βόρειας Εύβοιας».

Την εκπόνηση αναλαμβάνουν οι ακόλουθοι φορείς: Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), το «Γεωπονικό Πανεπιστημίο Αθηνών» – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ ΓΠΑ),  ο Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ»,  ενώ τη χρηματοδότηση της μελέτης και το συντονισμό έχει αναλάβει το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, που είναι Εταιρικό Μέλος του Διαζώματος.

Η «Μελέτη Ανασυγκρότησης του Αγροδιατροφικού Τομέα της Βόρειας Εύβοιας», είναι μια από τις βασικότερες του Σχεδίου Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας και θα επικεντρωθεί στην αποτύπωση της κατάστασης που επικρατεί στη Βόρεια Εύβοια μετά τις πυρκαγιές, και θα υποδείξει συγκεκριμένες και υλοποιήσιμες προτάσεις ανάκαμψης της αγροτικής οικονομίας στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας στο βέλτιστο δυνατό μοντέλο αξιοποιώντας τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις και τις ανάγκες των κατοίκων.

Η μελέτη υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρύτερου master plan ανάκαμψης της περιοχής λαμβάνοντας υπόψη και τις επιμέρους κάθετες συνδεδεμένες μελέτες και τις προδιαγραφές όπως αυτές έχουν τεθεί από την Επιτροπή ανασυγκρότησης της Β. Εύβοιας και τους φορείς που έχουν την ευθύνη σύνταξης του master plan.

Συγκεκριμένα, η μελέτη στοχεύει στην παροχή συγκεκριμένων και υλοποιήσιμων προτάσεων από πλευράς κεντρικής διοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης και όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Δομή μελέτης:

Η μελέτη θα πρέπει να αναλύσει οριζόντια βασικές θεματικές όπως:

-Ανάλυση στοιχείων ΥΠΑΑΤ και Υπηρεσιών και εκτίμηση αναγκών,

-Ανάλυση πεδίου, τρέχουσες συνθήκες και δυνατότητες,

– Τοπική οικονομία:

Α) αλυσίδες παραγωγής και δίκτυα διανομής (ανάλυση αλυσίδων αξίας, μεταποίηση, συνεργασία {Ομάδες Παραγωγών, νέοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί}, εμβληματικά προϊόντα περιοχής, αναδιάρθρωση καλλιεργειών),

Β) τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα & αξιοποίηση δυνατοτήτων,

Γ) αξιοποίηση multiplier effect,

– Διασύνδεση πρωτογενούς και τριτογενούς τομέα,

– Ανάλυση υπάρχοντος νομικού πλαισίου και κατεύθυνση νομοπαρασκευαστικών αναγκών για την εφαρμογή και υλοποίηση των προτάσεων.

– Ανάλυση χρηματοδοτικών αναγκών διασύνδεση με χρηματοδοτικά εργαλεία (αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων π.χ. ΠΑΑ, ΠΤΑ, Ταμείο Ανάκαμψης κλπ)

– Ανάλυση αναγκών εκπαίδευσης

Παράλληλα θα προτείνει λύσεις κάθετα για παραγωγικούς άξονες σημαντικούς για την περιοχή ενδεικτικά αναφέρονται:

-Αγροδασική οικονομία

-Κτηνοτροφία

-Ελαιοκαλλιέργεια

-Συκοκαλλιέργεια και λοιπές καλλιέργειες

-Λοιπές καλλιέργειες, εναλλακτικές δραστηριότητες

Οι τομείς διασυνδέονται και αλληλοτροφοδοτούνται με σκοπό να υπάρχει ένα ενιαίο συγκροτημένο τελικό αποτέλεσμα.

Για τον καλύτερο συντονισμό διαμορφώθηκε μια βασική διαχειριστική ομάδα που θα περιλαμβάνει τον Χορηγό, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου,  τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα (ΕΛΓΟ), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) την Αμερικανική Γεωργική Σχολή (ΑΓΣ) και την Τράπεζα Πειραιώς (ΤΠ). Η ομάδα αυτή θα υποστηρίζεται και συντονίζεται από το υπάρχον προσωπικό του Χορηγού και ειδικό εξωτερικό συνεργάτη με σχετικό αντικείμενο. Η ομάδα θα πλαισιώνεται με ένα δεύτερο κύκλο από επιμέρους μελετητές που απαιτούνται για την ανάλυση των προτάσεων. Ένας τρίτος ευρύτερος κύκλος θα αποτελείται από ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) καθώς και ακαδημαϊκούς φορείς και πρόσωπα, φορείς της κοινωνίας των πολιτών, απαραίτητους για τη διαβούλευση με τους τοπικούς και τις ανάγκες τους και τη διαμόρφωση ρεαλιστικών προτάσεων. Οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια, Δήμοι) και οι αρμόδιες τοπικές Υπηρεσίες (ΔΑΟΚ κ.α) θα έχουν ανάλογα με την αρμοδιότητα τους, άμεση συμβολή και συμμετοχή και στα τρία επίπεδα.

Η Μελέτη θα ολοκληρωθεί σε διάστημα δέκα μηνών και το κόστος εκπόνησης της ανέρχεται στο ποσό των 180.000 ευρώ και θα καλυφθεί  από τη χορηγία του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.

Η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της υπευθυνότητας θα παρέχει στο Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου τις υπηρεσίες της αφιλοκερδώς για την υλοποίηση της Μελέτης,  μέσω των εξειδικευμένων και έμπειρων  στελεχών της που θα διαθέσουν την τεχνογνωσία τους για την εκπόνηση της μελέτης.

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ευχαριστεί θερμά το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου για τη σημαντική του συμβολή στην εκπόνηση της παραπάνω Μελέτης η οποία θα προσφέρει ένα  πρότυπο μοντέλο ανάπτυξης για την Βόρεια Εύβοια μέσα από τη σύνθεση των πυλώνων: φύση – αγροδιατροφή  – τουριστικό προϊόν. Ευχαριστεί επίσης θερμά την Τράπεζα Πειραιώς για την πολύτιμη συμβολή της στο Πρόγραμμα.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
WhatsApp
Skype