Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας: Μια νέα σύμβαση για την αναγέννηση του Τουρισμού των πυρόπληκτων περιοχών

Μια νέα και πολύ σημαντική ανάθεση σύμβασης για το σχεδιασμό του Τουριστικού Προϊόντος της Βόρειας Εύβοιας υπεγράφη στις 22 Οκτωβρίου 2021. Τη μελέτη ανέλαβε να εκπονήσει  η εταιρεία TOPOSOPHY LIMITED GR και ο τίτλος της είναι: «Καταγραφή των επιτυχημένων διεθνών πρακτικών στον τομέα της ανάκαμψης τουριστικών προορισμών μετά από φυσικές καταστροφές (benchmarking report)».

Η μελέτη αποτελεί δωρεά της εταιρείας TOPOSOPHY – Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών Στρατηγικής Διαχείρισης & Μάρκετινγκ, η οποία διαθέτει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στο εν λόγω θεματικό πεδίο.

Η μελέτη ακολουθεί τη φιλοσοφία που διαπνέει όλο το πρόγραμμα ανασυγκρότησης που είναι σε εξέλιξη και συνοψίζεται σε αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως «ΤΟ ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ»:

«Το ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ θέλουμε να πάλλεται από ζωή, να αναγεννηθεί και να υιοθετηθεί από την τοπική κοινωνία με πρωταγωνιστές της αναγέννησης τις δύο εμβληματικές κοινότητες των ρητινοσυλλεκτών και των μελισσοκόμων.

Θέλουμε ακόμη το ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ να αποτελέσει τον πρωταγωνιστή της διπλής μετάβασης, ΠΡΑΣΙΝΗΣ και ΨΗΦΙΑΚΗΣ, και να είναι ορόσημο καινοτομίας στο κρίσιμο πεδίο της ανθεκτικότητας σε μελλοντικές απειλές.

Θέλουμε να κυριαρχεί η οικολογική διάσταση χωρίς να παραμελήσουμε την «οικονομία του Δάσους» με τρόπο ευφυή και μετρημένο που δίνει τον τόνο και την έμπνευση σε όλους τους θεσμικούς πυλώνες της Ανασυγκρότησης (αγροδιατροφή, τουρισμός, υποδομές, κοινωνικές δομές κ.ο.κ.)».

Η προσέγγιση της TOPOSOPHY σχετικά με στρατηγικές ανάκαμψης σε επίπεδο βιώσιμης ανάπτυξης, διαχείρισης και προώθησης προορισμών διασυνδέει την οικονομία επισκεπτών και τη στρατηγική ανάκαμψης βάσει των παρακάτω διεθνών προδιαγραφών & εργαλείων:

  • τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SGDs) των Ηνωμένων Εθνών
  • τα κριτήρια βιωσιμότητας του Παγκόσμιου Συμβουλίου Βιώσιμου Τουρισμού (Global Sustainable Tourism Council)
  • τους στρατηγικούς άξονες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας

Ειδικότερα, το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει τη διενέργεια δευτερογενούς έρευνας σε διεθνείς προορισμούς που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές με σκοπό την καταγραφή και ανάλυση 6 έως 10 μελέτες περίπτωσης (case studies) επιτυχημένων διεθνών πρακτικών και την εκπόνηση έκθεσης συμπερασμάτων αποτελούμενης από γενικές κατευθύνσεις και λίστα ενδεικτικών δράσεων/ενεργειών προς υλοποίηση στην περίπτωση της Βόρειας Ευβοίας.

Στη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης οι εκπρόσωποι της TOPOSHOPHY θα πραγματοποιήσουν τρεις μηνιαίες συναντήσεις εργασίας, καθώς και αυτοψία στη Βόρεια Εύβοια που θα συνδυαστεί με συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς.

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ευχαριστεί θερμά την εταιρεία TOPOSOPHY LIMITED GR για τη σημαντική της συμβολή της στο πρόγραμμα οικονομικής ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.

  • Μπορείτε να δείτε το συμφωνητικό, εδώ.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
WhatsApp
Skype