Υπεγράφη η Σύμβαση για την ανάθεση Στρατηγικής Μελέτης Υποδομών της Νήσου Ευβοίας

Υπεγράφη στις 9 Νοεμβρίου 2021 η «Στρατηγική μελέτη υποδομών της Νήσου Ευβοίας», ανάμεσα στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ, την εταιρεία «ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε.» με τρίτο συμβαλλόμενο, ως χορηγό της, το κοινωφελές πολιτιστικό Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη.

Η ανάθεση της Μελέτης, την οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά, εδώ, έγινε στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας που είναι σε εξέλιξη από τον Πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρο Μπένο για την ανόρθωση των καταστροφικών συνεπειών και την αναγέννηση της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Ευβοίας, μετά τις πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου.

Η Μελέτη θα ακολουθεί τις αρχές της αειφορίας, της συμπεριληπτικότητας και της ολιστικής προσέγγισης και θα στοχεύει στη βαθμιαία αποκατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της Εύβοιας. Επίσης, πρόκειται να ενταχθεί οργανικά στο ενιαίο σύστημα των θεματικών μελετών του Προγράμματος Ανασυγκρότησης ώστε να εξασφαλιστεί το συνολικό «ολιστικό» αποτέλεσμα.

Επιπλέον, η  Μελέτη θα έχει κλιμακωτό γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής. Δηλαδή, αν και θα έχει εφαρμογή στις πληγείσες περιοχές της βόρειας περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (Δήμοι α) Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και β) Ιστιαίας-Αιδηψού),– στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την τεχνική και επιχειρησιακή λειτουργικότητα των πορισμάτων της – ενδέχεται, να περιέχει αντικείμενο με εδαφική ή άλλη εφαρμογή σε άλλους Δήμους της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας (ή ακόμη και άλλες Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος).

Η  μελέτη, συγκεκριμένα, καλείται να σχεδιάσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική που θα περιλαμβάνει όλο το φάσμα υποδομών της Εύβοιας και ειδικότερα:

 1. ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

–   Συγκέντρωση και αξιολόγηση ωριμότητας και επικαιρότητας υφιστάμενων μελετών ΥΠΟΜΕ.

 • Βόρειος Οδικός Άξονας
 • Παράκαμψη Χαλκίδας / Ψαχνών
 • Χαλκίδα – Κύμη (Μεσογειακή χάραξη)
 • Νότιος Οδικός Άξονας

–    Συγκέντρωση και αξιολόγηση ωριμότητας και επικαιρότητας υφιστάμενων μελετών   Περιφέρειας

–    Προσδιορισμός αναγκαίων νέων μελετών / επικαιροποιήσεων / συμπληρώσεων

–   Εκτίμηση χρονοδιαγράμματος ωρίμανσης μελετητικών αντικειμένων

–   Πολυκριτηριακή αξιολόγηση και διατύπωση στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης

–   Ιεράρχηση προτεραιοτήτων και κατάταξη έργων ανά χρονικές περιόδους / ορόσημα

 1. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
 • Συγκέντρωση και αξιολόγηση διαθέσιμων στοιχείων κίνησης πορθμειακών συνδέσεων
 • Συγκέντρωση και αξιολόγηση διαθέσιμων στοιχείων υπεραστικής συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης με υπεραστικά λεωφορεία
 • Συγκέντρωση και αξιολόγηση διαθέσιμων στοιχείων προαστιακής σιδηροδρομικής λειτουργίας
 • Εντοπισμός προβλημάτων και δυνατοτήτων βελτιωτικών παρεμβάσεων
 • Διερεύνηση μελλοντικών προοπτικών εξέλιξης των μεγεθών κίνησης
 • Συναξιολόγηση με εναλλακτικές επιλογές σταθερών οδικών συνδέσεων
 • Πολυκριτηριακή αξιολόγηση και διατύπωση στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης
 • Ιεράρχηση προτεραιοτήτων και κατάταξη έργων ανά χρονικές περιόδους / ορόσημα

Γ. ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Συγκέντρωση και αξιολόγηση διαθέσιμων στοιχείων λιμενικών υποδομών
 • Επιβατική κίνηση
 • Εμπορευματική κίνηση
 • Βιομηχανικές δραστηριότητες
 • Τουριστικοί λιμένες
 • Εντοπισμός προβλημάτων και δυνατοτήτων βελτιωτικών παρεμβάσεων
 • Διερεύνηση μελλοντικών προοπτικών εξέλιξης των μεγεθών κίνησης
 • Πολυκριτηριακή αξιολόγηση και διατύπωση στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης
 • Ιεράρχηση προτεραιοτήτων και κατάταξη έργων ανά χρονικές περιόδους / ορόσημα

Δ. ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

 • Συγκέντρωση και αξιολόγηση διαθέσιμων στοιχείων, μελετών για την εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων νερού προς εξυπηρέτηση υδρευτικών – αρδευτικών αναγκών ανά Γεωγραφική Ενότητα Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας
 • Αναγνώριση αναγκών και εντοπισμός ελλειπουσών μελετών ή μελετών χωρίς μελετητική ωριμότητα
 • Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα με αξιολόγηση σεναρίων
 • Εμπλουτισμός υδροφόρου ορίζοντα
 • Αξιοποίηση υπόγειου υδατικού δυναμικού
 • Έργα μεταφοράς νερού
 • Δημιουργία λιμενοδεξαμενών
 • Άλλες πηγές (υδρομάστευση, αφαλάτωση, κλπ)

Ε. ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 • Εντοπισμός περιοχών με υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων
 • Σημειακές παρεμβάσεις σε θέσεις στραγγαλισμού ρεμάτων
 • Προγραμματισμός για οριοθετήσεις / παρεμβάσεις διευθετήσεων σε μεγάλα ρέματα

ΣΤ. ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

 • Εντοπισμός προβληματικών περιοχών και ανεπαρκειών υφιστάμενων υποδομών
 • Αξιολόγηση ωριμότητας υφιστάμενων μελετών διαχείρισης λυμάτων και καθορισμός αναγκών επικαιροποίησης και συμπλήρωσης
 • Επιλογή των κρίσιμων περιοχών προώθησης μελετών ανεξάρτητα από τον μόνιμο πληθυσμό σε συνάρτηση με τις διαφαινόμενες προοπτικές ανάπτυξης βιώσιμου τουριστικού προϊόντος.

Η Μελέτη θα περιλαμβάνει επίσης κατάλογο αναγκαίων, πρόσφορων ή προτεινόμενων τροποποιήσεων του οικείου νομοθετικού ή κανονιστικού πλαισίου για τη βελτιστοποίηση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, και την καταγραφή των κατά νόμο αναγκαίων διαδικασιών και διατυπώσεων (συμπεριλαμβανομένης της εμπλοκής των αρμόδιων κατά την κείμενη νομοθεσία οργάνων) για την υλοποίηση του περιεχομένου της ή την εκπόνηση των προτεινόμενων έργων.  H Μελέτη, τέλος, θα περιέχει προτάσεις για έργα του ιδιωτικού τομέα που εμπίπτουν καθ’ ύλην στο θεματικό της πεδίο.

Ως προς το χρονοδιάγραμμα η Στρατηγική Μελέτη για τις Υποδομές της Εύβοιας θα ολοκληρωθεί σε διάστημα δέκα μηνών ενώ το κόστος για την εκπόνησή της  που ανέρχεται στο ποσό των 100.000 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. θα προσφέρει ως χορηγία το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη.

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ευχαριστεί θερμά το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη για τη συμβολή του στην εκπόνηση της παραπάνω μελέτης, η οποία  θα  δημιουργήσει αναμφισβήτητα το πλαίσιο για νέες προοπτικές ανάπτυξης στην Νήσο Εύβοια και θα βελτιώσει αισθητά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της.

  [diazomagallery id=”Dem19112021″]

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
WhatsApp
Skype