Υπεγράφη η σύμβαση για την εκπόνηση της Μελέτης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας

Υπεγράφη την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021 η σύμβαση για την εκπόνηση της Μελέτης Συνολικού Στρατηγικού Σχεδιασμού – Masterplan για το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Η σύμβαση ανατέθηκε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, που είναι Εταιρικό Μέλος του Διαζώματος, στην «ΕΤΑΜ Ανώνυμη Εταιρεία Συμβουλευτικών και Μελετητικών Υπηρεσιών»,  με εκπρόσωπό της τον κ. Νικόλαο Δρακωνάκη.

Η παραπάνω Μελέτη θα έχει ρόλο  συντονιστή, εμπνευστή και υποδοχέα όλων των υπόλοιπων θεματικών μελετών που είναι σε εξέλιξη  και θα εμφορείται από το παρακάτω πνευματικό και «πυρηνικό» επίκεντρο της προσπάθειας ανασυγκρότησης για το «ΤΟ ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ»:

«Το ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ θέλουμε να πάλλεται από ζωή, να αναγεννηθεί και να υιοθετηθεί από την τοπική κοινωνία με πρωταγωνιστές της αναγέννησης τις δύο εμβληματικές κοινότητες των ρητινοσυλλεκτών και των μελισσοκόμων.

Θέλουμε ακόμη το ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ να αποτελέσει τον πρωταγωνιστή της διπλής μετάβασης, ΠΡΑΣΙΝΗΣ και ΨΗΦΙΑΚΗΣ, και να είναι ορόσημο καινοτομίας στο κρίσιμο πεδίο της ανθεκτικότητας σε μελλοντικές απειλές.

Θέλουμε να κυριαρχεί η οικολογική διάσταση χωρίς να παραμελήσουμε την “οικονομία του Δάσους” με τρόπο ευφυή και μετρημένο που δίνει τον τόνο και την έμπνευση σε όλους τους θεσμικούς πυλώνες της Ανασυγκρότησης (αγροδιατροφή, τουρισμός, υποδομές, κοινωνικές δομές κ.ο.κ.)».

Ειδικότερα, η Μελέτη θα εμπεριέχει όλο το πνευματικό κεφάλαιο των ολιστικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις -Ο.Χ.Ε.), τα οποία και βασίζονται στους κύριους άξονες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής (smart, green, place – based).  Η στρατηγική που θα περιγράψει επομένως, στο σύνολό της, θα στοχεύει στην ήπια ανάπτυξη, θα βασίζεται στα τοπικά πλεονεκτήματα, στην εδαφικότητα και στην τοπική συμμετοχή και θα προωθεί την κοινωνική συνοχή.  Στο πλαίσιο αυτό, θα αξιοποιήσει πρωτίστως το χρηματοδοτικό εργαλείο που αφορά την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση της προγραμματικής περιόδου 2021 -2027 και δευτερευόντως τα τομεακά προγράμματα και τα λοιπά χρηματοδοτικά μέσα, εργαλεία και πόρους  των επόμενων χρόνων.

Η διάρκεια της μελέτης είναι δέκα μήνες και το κόστος για την εκπόνησή της ανέρχεται στο ποσό 150.000 €, πλέον Φ.Π.Α.

Το ποσό αυτό καλύπτει ολοκληρωτικά η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που αναπτύσσει και σύμφωνα με την Πολιτική Δωρεών, Χορηγιών, Φιλανθρωπικών Συνεισφορών και Λοιπών σχετικών δράσεων που εφαρμόζει.  Η μελέτη όταν ολοκληρωθεί θα προσφερθεί δωρεάν στους αρμόδιους για την υλοποίηση του προγράμματος δημόσιους φορείς.

Με την πρωτοβουλία του αυτή το ιστορικότερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδας, εγγράφει ένα ισχυρό αποτύπωμα στην πρόοδο και στην ευημερία της κοινωνίας της Εύβοιας, και αναβαθμίζει  σημαντικά το θεσμό της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη χώρα μας. Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ευχαριστεί θερμά την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για τη σπουδαία της συνεισφορά στην Αναγέννηση της Βόρειας Εύβοιας.

Μπορείτε  να μελετήσετε τους όρους τις σύμβασης, εδώ.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
WhatsApp
Skype