Υπογραφή σύμβασης από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για τη Μελέτη του Νέου Δάσους της Βόρειας Εύβοιας

Υπεγράφη σήμερα, Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 η σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης Ολοκληρωμένου Αναπτυξιακού Στρατηγικού Σχεδιασμού για το Νέο Δάσος της Βόρειας Εύβοιας, ανάμεσα στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και τη μελετητική εταιρεία «ΥΛΗ – Διαχείριση & Προστασία Περιβάλλοντος» με τίτλο: «Master Plan Για Το Νέο Δάσος».

Η παραπάνω σύμβαση είναι η πρώτη που υπογράφεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας και καθώς έχει στο επίκεντρό της το Δάσος, έχει συμβολικό χαρακτήρα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος, σε συνέχεια της παρουσίασης του Προγράμματος που έκανε στον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη τον περασμένο Αύγουστο, ανέλαβε την ευθύνη να χρηματοδοτηθεί το σύνολο των μελετών από ιδιωτικές δωρεές και να ολοκληρωθεί η υπογραφή τους έως το τέλος του Οκτωβρίου 2021. Στη μεγάλη αυτή προσπάθεια, έχει διατάξει και όλες τις δυνάμεις του Διαζώματος και είναι συγκινητικό για όλη την οικογένεια του Διαζώματος, ότι ο κύριος όγκος των μελετών θα χρηματοδοτηθεί από τα Εταιρικά του Μέλη.

Με το Πρόγραμμα προσβλέπουμε στην αναγέννηση της Βόρειας Εύβοιας, οικοδομώντας ένα καλύτερο μέλλον, περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμο. Το Πρόγραμμα έχει ολιστικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και όχημα για την υλοποίησή του είναι το σπουδαίο εργαλείο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (Ο.Χ.Ε.), που δεσπόζει στο Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027.

Η τελολογία της όλης ανασυγκρότησης συνοψίζεται στο εξής:

«Το ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ θέλουμε να πάλλεται από ζωή, να αναγεννηθεί και να υιοθετηθεί από την τοπική κοινωνία με πρωταγωνιστές της αναγέννησης τις δύο εμβληματικές κοινότητες των ρητινοσυλλεκτών και των μελισσοκόμων.

Θέλουμε ακόμη το ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ να αποτελέσει τον πρωταγωνιστή της διπλής μετάβασης, ΠΡΑΣΙΝΗΣ και ΨΗΦΙΑΚΗΣ, και να είναι ορόσημο καινοτομίας στο κρίσιμο πεδίο της ανθεκτικότητας σε μελλοντικές απειλές.

Θέλουμε να κυριαρχεί η οικολογική διάσταση χωρίς να παραμελήσουμε την «οικονομία του Δάσους» με τρόπο ευφυή και μετρημένο που δίνει τον τόνο και την έμπνευση σε όλους τους θεσμικούς πυλώνες της Ανασυγκρότησης (αγροδιατροφή, τουρισμός, υποδομές, κοινωνικές δομές κ.ο.κ.)».

Συγκεκριμένα, το σχέδιο Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας διαρθρώνεται μέσα από δέκα θεματικές μελέτες (βλ. εδώ). Η μελέτη «Master Plan για το Νέο Δάσος»  αποτελεί μία από τις βασικότερες μελέτες για την αναγέννηση της Βόρειας Εύβοιας.

Η παραπάνω μελέτη έχει ως αντικείμενο τη διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης και προτείνει λύσεις για την προστασία της περιοχής από τις συνέπειες της καταστροφής, την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων, καθώς και μέτρα για την παραγωγική ανασυγκρότηση, κατά το μέρος που το δάσος συμμετέχει σε αυτήν.

Το αντικείμενο της σύμβασης συγκεκριμένα αναλύεται ως εξής:

Α. Ανάλυση περιοχής

  Εισαγωγή

Α.1     Έκταση και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ως προς την χλωρίδα και την πανίδα

Α.2    Περιοχές φυσικού κάλλους & δασικής αναψυχής

Α.3    Παραγωγικές δραστηριότητες (πχ κτηνοτροφία, ρητινοσυλλογή, υλοτομία, μελισσοτροφία, κάρβουνο κλπ)

Α.4    Παρουσίαση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ιδιοκτησιακού καθεστώτος

Α.5    Δεδομένα δασικών χαρτών και θεσμοθετημένες ρυθμίσεις (περιοχές προστασίας, αναδασωτέες κλπ)

Β. Ανάλυση και αξιολόγηση επιπτώσεων

 Εισαγωγή

Β.1.    Φύση

 • Δάσος ως λειτουργικό σύνολο
 • Νερά
 • Χλωρίδα (ιδιαιτέρως της ελάτης και μαύρης πεύκης)
 • Πανίδα
 • Τοπία φυσικού κάλλους και προσβασιμότητα

Β.2.   Παραγωγική βάση

Επιπτώσεις της φωτιάς στα επαγγέλματα και στα εισοδήματα των ασχολούμενων με το δάσος.

Γ. Όραμα και στρατηγική για το νέο δάσος

Περιγραφή του οράματος για την περιοχή και της στρατηγικής για την ανασυγκρότηση του συνόλου των δραστηριοτήτων στο «Νέο δάσος».

Δ. Προτάσεις

   Εισαγωγή

Δ.1.    Προτάσεις άμεσης δράσης

 • Προστασία και καθαρισμός συστάδων που σώθηκαν
 • Έργα δασικής αναψυχής
 • Αναδάσωση ελάτης, Μαύρης πεύκης
 • Έργα προστασίας φυσικών πόρων (υγρότοποι, πανίδα, τοπία)

Δ.2.   Προτάσεις μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα

 • Προγράμματα προστασίας και ανάδειξης της βιοποικιλότητας
 • Φυσική αναγέννηση και αναδασώσεις
 • Σχέδια προστασίας από νέες δασικές πυρκαγιές
 • Σχέδια προστασίας των οικισμών
 • Δασική οδοποιία
 • Δασική Αναψυχή & παρεμβάσεις σε τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
 • Δράσεις παραγωγικής ανασυγκρότησης, που στηρίζονται στην παρουσία του δάσους

Η εκπόνηση του έργου θα ολοκληρωθεί σε δέκα μήνες και το κόστος εκπόνησής της ανέρχεται στο ποσό των 140.000 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το παραπάνω ποσό καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από χορηγίες που εξασφάλισε το «ΔΙΑΖΩΜΑ» από την εταιρεία IKEA International, που είναι Εταιρικό Μέλος του Διαζώματος και προσέφερε το ποσό των 100.000 ευρώ, καθώς και τον Όμιλο Βιοχάλκο, επίσης Εταιρικό Μέλος του Διαζώματος που προσέφερε το ποσό των 40.000 ευρώ.

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ευχαριστεί θερμά του δυο αυτούς σπουδαίους συνοδοιπόρους του  για την εφαρμογή του μεγαλόπνοου αυτού προγράμματος για τη χώρα μας.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους όρους της σύμβασης, εδώ.

[diazomagallery id=”dt20102021-evia”]

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
WhatsApp
Skype