Υπογραφή σύμβασης από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την εκπόνηση Συνοδευτικής μελέτης εξειδίκευσης του συνολικού Master Plan του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας

Υπεγράφη την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Συνοδευτική μελέτη εξειδίκευσης του συνολικού Master Plan», ανάμεσα στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και την εταιρεία «ΕΤΑΜ Ανώνυμη Εταιρεία Συμβουλευτικών και Μελετητικών Υπηρεσιών».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος, σε συνέχεια της παρουσίασης του Προγράμματος που έκανε στον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη τον περασμένο Αύγουστο, ανέλαβε την ευθύνη να χρηματοδοτηθεί το σύνολο των μελετών που είναι αναγκαίες για το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, μέσα από ιδιωτικές δωρεές και να ολοκληρωθεί η υπογραφή τους έως το τέλος του Οκτωβρίου 2021. Στη μεγάλη αυτή προσπάθεια, συμμετέχουν ενεργά τα Εταιρικά Μέλη του Διαζώματος, τα οποία έχουν καλύψει τη χρηματοδότηση του κυρίως όγκου των μελετών.

Το σχέδιο Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας διαρθρώνεται μέσα από δέκα θεματικές μελέτες (βλ. εδώ) και μία από τις βασικότερες μελέτες, αποτελεί η μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού (Masterplan) του Προγράμματος, συμπληρωματική της οποίας είναι η παρούσα μελέτη εξειδίκευσης, η οποία και θα αναδείξει τα έργα «φωτοδότες» που θα μπορέσουν να υλοποιηθούν από την άνοιξη του 2022 και θα προσφέρουν μια πρώτη εικόνα της αναγεννημένης Βόρειας Εύβοιας.

Συγκεκριμένα το αντικείμενο της μελέτης περιγράφεται ως εξής:

1. Η μελέτη του συνολικού Master Plan θα εδράζεται θεσμικά στο ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγκεκριμένα στο Στόχο Πολιτικής 5 «Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών» με τη μορφή μίας Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.).

Κύρια αποστολή της μελέτης είναι η σύνθεση των προτάσεων από τις 10 θεματικές μελέτες του προγράμματος, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα της οικονομικής, περιβαλλοντικής, κοινωνικής και πολιτιστικής  αναγέννησης της περιοχής (υποδομές, το Νέο Δάσος, αγροδιατροφή, τουρισμός, πολιτισμός, ανθρώπινο  κεφάλαιο, κοινωνικές δομές και κυρίως η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση με όρους καινοτομίας) και θα  καταλήγει σε μια σαφή δομημένη και απολύτως εφαρμόσιμη πρόταση που θα περιλαμβάνει:

1.α. τη στρατηγική για την αναγέννηση της περιοχής της Β. Εύβοιας,

1.β. τα έργα και τις δράσεις του προγράμματος με συγκεκριμένη αναφορά στο χρηματοδοτικό φορέα (ΕΣΠΑ 2021-2017, Recovery, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις, κ.ο.κ.) του κάθε έργου και δράσης, τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα,

1.γ. τους δικαιούχους του προγράμματος, δηλαδή τους φορείς που θα υλοποιήσουν το κάθε έργο και δράση ξεχωριστά.

2.Είναι απαραίτητο τη συνολική μελέτη Master Plan να συνοδεύει μία συνοδευτική μελέτη εξειδίκευσης, η οποία θα έχει ως αντικείμενο την ορθή επιλογή των έργων- «φωτοδοτών» από όλο το φάσμα των μελετών του προγράμματος, τα οποία θα είναι ώριμα και έτοιμα προς υλοποίηση στο άμεσο μέλλον. Τα έργα-«φωτοδότες» θα επιλεχθούν από την μελετητική ομάδα του Master Plan και θα αποτελέσουν το παράδειγμα ως προς τον τρόπο επιλογής και υλοποίησης για τα υπόλοιπα έργα – δράσεις που θα ακολουθήσουν στο μέλλον. Κυρίως, όμως, θα είναι οι «τροχιοδείκτες», ώστε οι πολίτες της Β. Εύβοιας την άνοιξη του 2022 να δουν εικόνες του μέλλοντος της περιοχής τους.

Η ΕΤΑΜ  θα εκπονήσει την παραπάνω μελέτη σε διάστημα 4 μηνών και το κόστος εκπόνησής της ύψους 15.000 €, πλέον  Φ.Π.Α.  θα διαθέσει ο Όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ, που είναι Εταιρικό Μέλος του Διαζώματος.

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ευχαριστεί θερμά τον Όμιλο ΒΙΟΧΑΛΚΟ για την πολύτιμη υποστήριξή του στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους όρους της σύμβασης, εδώ.

[diazomagallery id=”dt-22102021-evia”]

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
WhatsApp
Skype