ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Αγαπητοί μου, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχει αναρτηθεί τόσο το Ημερολόγιο με τις βασικές ημερομηνίες του Προγράμματος Ανασυγκρότησης, όσο και το σχήμα με τα επόμενα βήματά μας και τα σημαντικά ζητήματα που θα μας απασχολήσουν από εδώ και πέρα