Στοιχεία μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου των Δήμων της Β. Ευβοίας

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έγινε νέα ανάρτηση στο Αποθετήριο

Στοιχεία μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου των Δήμων της Β. Ευβοίας

Δείτε την σελίδα του τεκμηρίου

Περιεχόμενα

Αριθμός μαθητών Γ’ Τάξης Γενικού Λυκείου για τα έτη 2016-2021 ανά Δήμο
Αριθμός μαθητών Γ’ Τάξης ΕΠΑΛ για τα έτη 2016-2021 ανά Δήμο
Αριθμός μαθητών Γ’ Τάξης Γυμνασίου για τα έτη 2016-2021 ανά Δήμο
Αριθμό επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τα έτη 2016-2021 ανά Δήμο